Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
831 postów 6838 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

JA WIERZĘ ZBAWICIELOWI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ludzie mówią, że Bóg zabije nienawróconych (swych wrogów), a ja mówię, że NIE, bo ja wierzę Zbawicielowi!

 
 
 Szatan jest kłamcą i zabójca(Jan.8:44)!

Nie Bóg, a szatan!

 

Bóg jest Wszechmogącym Stwórca, jest Dawcą życia, jest Zbawicielem, jest kochanym Tatusiem (Abba)!

 

Nie moglbybyc kochanym Tatusiem, gdyby zabijał!

Szatan zabija i dlatego kochanym Tatusiem NIE jest!

 

Co my wiemy o Bogu - Ojcu? I od KOGO wiemy o Bogu to co wiemy?

Pan Jezus mówi:

 

''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

 

Syn Objawia  Ojca! NIKT inny, jak TYLKO Syn i właśnie dlatego NIE ludzi słucham, nie ludziom wierzę, lecz Panu Jezusowi Chrystusowi!

Właśnie dlatego nie należę do żadnej religii, lecz do Pana Jezusa!

 

Pan Jezus Chrystus mówi, że mamy być doskonali, jak Doskonały jest nasz Ojciec niebieski!

 

‘’(48) Bądźcie więc wy doskonali, jak Doskonały jest Ojciec wasz niebieski.’’ (Mat.5:48)

 

Na czym polega Jego Doskonałość?

Czy na tym, że zabija On swych wrogów?

Bo jeśli tak, wtedy i my mamy zabijać naszych wrogów!

 

‘’  (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela-wroga swego będziesz nienawidził.

(44) A Ja wam powiadam:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół-wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie więc wy doskonali, jak Doskonały jest Ojciec wasz niebieski.‘’ (Mat.5:43-48)

biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/5/verse/43/param/1


Wiara Bogu polega na spełnianiu Jego Przykazań.

Całe Prawo i Prorocy (całe Pismo)  streszczają się w Dwóch Przykazaniach:

 

‘’ (37) On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (40) Na tych Dwóch Przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.’’ (Mat.22:37-40)

 

Czyli Największe i Pierwsze Przykazanie, to miłowanie Boga całą dusza, całym sercem….

 

A jednak są tacy, którzy głoszą Boga strasznego, którego mamy się bać!!!

 

Czy wogole  jest możliwe miłować tego, którego się boimy?

 

‘’ W miłości NIE MA strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, strach bowiem łączy się z karą; kto zaś się boi, nie został (jeszcze), jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości.’’ (1 Jan.4:18)

biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/23/chapter/4/verse/18/param/1

 

 Czyli Apostoł Jan mówi, że jeśli się boimy, wtedy NIE miłujemy!

 

I to jest oczywiste! Każdy zatem kto się Boga boi, ten Go nie miłuje!

Ja nie boję się Boga, ja nie straszę nikogo Bogiem, nie mówię bój się Boga!

 Ja Go miłuje!

 

 Pan Jezus mówi:

 ''  Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. '' (Jan.14:9)

 

Co Pan Jezus mówi kiedy jest ZABIJANY na krzyżu?

 Czy mówi: tak teraz wy mnie zabijacie, ale potem na Sądzie Bóg was zabije?

 

Nie, Pan Jezus tak NIE mówi!

 

To ‘’wierzacy’’ tak mówią! To ci są zakała, są przyczyną, że poganie - ateiści bluźnią Bogu!!!

 

‘’ (23) Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga. (24) Z WASZEJ to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane – poganie bluźnią imieniu Boga. ‘’ (Rzym.2:23,24)

 

To właśnie ci ‘’wierzacy’’ głoszą strasznego, mściwego, zabijającego swych wrogów Boga!

I później taka Magdala pisze u mnie oskarżające, bluźniące Imieniu Boga komenty!

 

Kiedy Pan Jezus Umarł na krzyżu, On umarł, ponieważ nasze grzechy, grzech świata wziął na Siebie!

 

Nie grzech niektórych (grzech wierzących), lecz grzech świata(Jan.1:29)!

 

I na koniec, NIGDY nie przypisujmy Bogu naszych ludzkich cech!!!

Jeśli nie potrafisz wybaczyć twojemu wrogowi, to nie mów, że Bóg jak ty też nie przebaczy, lecz zabije!!!

 

Bo On w niczym do nas nie jest podobny!

 

‘’ (8) Bo myśli Moje NIE są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami - wyrocznia Pana. (9) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje - nad waszymi drogami i myśli Moje - nad myślami waszymi.’’ (Iz.55:8,9)

 

On nie łamie Przykazań Swoich!

 On nie zabija, bo zabijanie jest grzechem!

 

A Bóg BEZgrzeszny jest, Doskonały jest, NIEomylny jest!

 

Ewangelia-Dobra Nowina polega na tym, że On WSZYSTKIE swoje dzieci Zbawi!

Dla Boga, dla Wszechmogącego NIE ma rzeczy niemożliwych!

 

 

‘’ 27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga WSZYSTKO jest możliwe».’’ (Mar. 10:27)

KOMENTARZE

 • @
  Nie znaczy to, ze jedzmy, pijmy…

  Nie, bo bedzie Sad Bozy i co czlowieku siejesz to i zbierac bedziesz (Gal.6:7,8)!


  Im wiecej czlowieku nagrzeszysz, tym wiecej bedziesz zbieral! Nasze grzechy wroca do nas jak bumerang! Wlasnie dlatego grzeszyc nie warto!

  Czy grzeszymy, bo chcemy?
  Czasem tak, jednak w wiekszosci nie!

  Napisano:

  ‘’ 14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.
  18 Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!’’ (Rzym. 7:14-24)  Napisano:

  ‘’ , 5 wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi-ZBAWIENIU jego ducha w dzień Pana Jezusa.’’ (1 Kor.5:5)

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/7/chapter/5/verse/5/param/1


  ‘’ 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: SAM wprawdzie OCALEJE- zostanie ZBAWIONY, lecz tak jakby przez ogień.‘’ (1 Kor.3:15)
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/7/chapter/3/verse/15/param/1

  W obu tych wersach wystepuje slowo o numerze Strong’a 4982. Proponuje sprawdzic co to slowo znaczy:
  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/strong/id/4982
 • @Bara-bar
  ZNISZCZENIE SODOMY I GOMORY, POTOP ITD ITP!!

  19/ 1 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi 2 rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze».

  3 Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się.

  4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,

  5 wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!»

  6 Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,

  7 rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!2

  8 Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!»3

  9 Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

  10 Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.

  11 Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

  12 A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.

  13 Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». 14 Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni jednak myśleli, że on żartuje.

  15 Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta».

  16 Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.

  17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»

  18 Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój! 19 Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął.

  20 Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie».

  21 Odpowiedział mu: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. 22 Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar4.

  23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. 24 A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana . 25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. 26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

  27 Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. 28 I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal.

  9 Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał.
  ...........................................................................

  Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta,Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta,

  Wstrzymam się od dalszych przykładów bo to nie ma sensu ale widzę że piszesz INNĄ EWANGELIĘ, patrzeć kiedy zmienisz Objawienie dane Janowi.

  To co piszesz, nie jest po Bożej Myśli!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 18:51:38
  Ten wpis dotyczy smierci DRUGIEJ!!!

  Nie pierwszej, a DRUGIEJ!!

  Tej PO zmartwywstaniu!!!

  Dlaczego ty wogole Biblii nie znasz?
 • @Bara-bar
  WPIS DOTYCZY ŚMIERCI DRUGIEJ???????

  Wytłumacz mi, kiedy ci ludzie zginęli w śmierci pierwszej????

  Jakim zmartwychwstaniu????

  Skoro nie znam Słowa Bożego, to wytłumacz mi to!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:12:40
  Zwroc sie do Pana Jezusa Chrystusa, bo w Nim opada zaslona!
 • @Bara-bar
  POZWÓL ŻE PODSUMUJĘ TE TWOJE WPISY.

  Barbaro, piszesz głupoty!

  Miłego wieczoru.

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:38:32
  Grzegorzu ja nie wiem dlaczegos na mnie zly.

  Napisalam do ciebie zgodnie z wersem z 2 Kor 3:16.

  Czy uwazasz, ze moim zadaniem jest chwalic ciebie i Kerena?


  Wy ciagle glosicie ''majestat'' i takie tam wielkie slowa, ktorych Pan Bog NIENAWIDZI.

  Grzegorzu ja nie jestem twoim wrogiem, ja ciebie do Zbawiciela kieruje!
 • @Bara-bar
  PISZEMY O DOSKONAŁYM BOSKIM MAJESTACIE!

  Pan Bóg nienawidzi tego, że podkreśla się Jego Majestat? Basiu co z Tobą?

  Powyżej napisałaś o Panu Bogu, że:

  "Bo On w niczym do nas nie jest podobny!". I przytoczyłaś ponoć dowód Biblijny:

  "(8) Bo myśli Moje NIE są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami - wyrocznia Pana. (9) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje - nad waszymi drogami i myśli Moje - nad myślami waszymi. (Iz.55:8,9)".

  No cóż, nie o tym mówi Izajasz. Przeczytaj cały rozdział i... może zrozumiesz!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Bara-bar
  OBOWIĄZKIEM CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO W PANA JEZUSA JEST KIEROWAĆ INNYCH DO NIEGO!

  Napisałaś:

  //Czy uwazasz, ze moim zadaniem jest chwalic ciebie i Kerena?//

  Nie , ja tego nie chcę, ja tego nawet bym sobie nie życzył, ale jest jedna sprawa którą u ciebie dawno temu zauważyłem a mianowicie pewnego rodzaju zadziorność.
  Nie piszę tego złośliwie, piszę byś troszeczkę więcej wyciągała wnioski w spokoju a nie w furii. Teraz sobie pewnie myślisz że nie będzie ci Grzechu prawił morałów ale przemyśl to bo wiem o tym że, to co napisałaś nie jest zgodne z nauczaniem Pana Jezusa!

  Napisałaś kiedyś że Pan Jezus nie jest mordercą i masz rację bo słowo morderca jest MOCNE ale tyczy się one tylko w przypadku kiedy mówimy o ludziach!

  Jeśli zaś człowiek zabija człowieka to jest to morderstwo i dany delikwent jest mordercą. Jeśli zaś Zbawiciel wykona karę to wykonuje ją sprawiedliwie gdyż Jest Bogiem Który Wprowadził Swoje Prawa i człowiek powinien się pod nie podporządkować, tak jest i nikt tego nie zmieni!!!

  Jesteśmy gliną w pewnym sensie jak powiedział Paweł; ''co ma glina do garncarza który ją ulepił'' i żadną miarą nie zmienimy tego(Prawa) co Zbawiciel wprowadził.

  Na to trzeba spojrzeć kompletnie inaczej choć wielu ludzi przypisuje Mu miano mordercy, to tak nie jest! Musimy pamiętać że tak naprawdę to my jesteśmy u Niego , bo ''Pańska jest ziemia i wszystko co ją wypełnia''

  Dlatego On jako wspaniały Ojciec Dyktuje WARUNKI ZAWARTE I OKRASZONE MIŁOŚCIĄ, BY MARNA ISTOTA ZROZUMIAŁA ŻE ON CHCE DO NAS DOBRZE! Od człowieka tylko zależy czy WYBIERZE DOBRZE!!!

  Taka jest prawda! I choć to zabrzmi zarozumiale z mej strony to oświadczam tobie, że wiem co piszę!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @Bara-bar
  PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY!

  Narkomania, czy alkoholizm to życiowe tragedie wielu ludzi którzy nie mogą sobie z tym poradzić. Choć wielu bliskich czy znajomych radzi im by z tym skończyli to wielu z nich machnie ręką i powie w duchu, DAJ MI SPOKÓJ!

  Ci ludzie, którzy nie chcą walczyć sami siebie skazują na śmierć, sami dokonują wyboru i sami się powoli zabijają.

  W pewnym sensie, my ludzie mający trzeźwy rozum i nie będącymi uzależnieni, jesteśmy w pewnym sensie i tak uzależnieni ale w innych sprawach, tylko na innej płaszczyźnie i z innego punktu ''startujemy''.

  Tak więc, żeby być uzależniony, wcale nie muszę być narkomanem czy alkoholikiem, wystarczy że i tu przejdę do konkretu, nie podporządkuje się pod Naukę Zbawiciela, KTÓRY MI DOBRZE RADZI, to SAM NA SIEBIE WYROK WYDAJE, SAM SIEBIE POWOLI ZABIJAM i SAM DLA SIEBIE JESTEM MORDERCĄ!

  I choć zabrzmiało to bardzo mocno, to taka jest prawda, tylko komu będzie się to chciało sprawdzić z Duchem Biblii w większości usłyszymy:
  DAJ MI SPOKÓJ!!

  PAN JEZUS NIE JEST ŻADNYM MORDERCĄ, JEST SĘDZIĄ A MY SAMI SIEBIE MORDUJEMY I SKAZUJEMY NA WYROK!

  P.s Nie jestem na ciebie zły, tylko bardzo chciałbym, byś sobie to przemyślała, bo dobrze tobie radzę, zresztą nie tylko ja!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:47:39
  ''@Bara-bar
  PISZEMY O DOSKONAŁYM BOSKIM MAJESTACIE!''

  //

  Nie, wy (ty i Grzegorz) tego nie czynicie!
  Glosicie NIEdoskonalego! Wy glosicie zabojce, strasznego, ktorego ludzie maja sie bac, a nie milowac!

  Tak samo jak wy glosza WSZYSCY chrzescijanie!

  Najpierw glosza wielkie slowa: 'majestat...', a potem mowia, ze ten, ktorego wielbia bedzie znecal sie nad ludzmi, zabijal...


  Kerenie, sprawdz jak Pan Jezus wielbi Ojca!

  Czy ubiera to wielbienie w wielkie slowa? czy tez mowi PRAWDE o Ojcu?

  Mowi prawde i to wystarczy!


  Prawdziwie wierzacy Bogu NIE sa sprzedawcami, ktorzy maja jakis wadliwy produkt sprzedac!
  Sprzedawcy musza ubierac dany produkt w piekne slowa, bo ten produkt jest felerny!  Dalej odpowiadasz mi:

  ''"Bo On w niczym do nas nie jest podobny!". I przytoczyłaś ponoć dowód Biblijny:

  "(8) Bo myśli Moje NIE są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami - wyrocznia Pana. (9) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Moje - nad waszymi drogami i myśli Moje - nad myślami waszymi. (Iz.55:8,9)".

  No cóż, nie o tym mówi Izajasz. Przeczytaj cały rozdział i... może zrozumiesz!''
  //

  Czy zatem wedlug ciebie ten rozdzial i wers (ktory przytoczylam) mowi o tym, ze jednak Bog jest do nas podobny?
  O tym, ze On grzeszny jak my?
 • @60grzegorz 22:58:17
  piszesz:

  ''Napisałaś kiedyś że Pan Jezus nie jest mordercą i masz rację bo słowo morderca jest MOCNE ale tyczy się one tylko w przypadku kiedy mówimy o ludziach!

  Jeśli zaś człowiek zabija człowieka to jest to morderstwo i dany delikwent jest mordercą. Jeśli zaś Zbawiciel wykona karę to wykonuje ją sprawiedliwie gdyż Jest Bogiem Który Wprowadził Swoje Prawa i człowiek powinien się pod nie podporządkować, tak jest i nikt tego nie zmieni!!!''
  //

  ?????


  Dlaczego zatem Pan Jezus tak ja ty NIE mowi?

  Dlaczego nie mowi On, ze bedzie zabijal?

  Dlaczego Apostolowie Jego mowia, ze On jest DAWCA zycia, a nie zabojca!


  Wierzysz w bozka tego swiata-szatana!
  PRZESTAN mu wierzyc!

  Tak samo wierzyl Hitler, tak samo wierza wszyscy ci, ktorzy 'sprawiedliwe' wojny prowadza...!
 • @60grzegorz 23:47:21
  W tym komencie znow mowisz o PIERWSZEJ smierci, czyli tej, ktora WSZYSCY umieramy!

  Tak, bo zaplata za grzech jest smierc:

  '' (23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.'' (Rzym. 6:23)

  Tak samo ty umrzesz jak narkoman, jak ja, jak alkoholik...

  Pan Jezus wzial nasze grzechy na Siebie i umarl jak grzesznik (jak alkoholik, jak narkoman...)!


  Ale moj art dotyczy DRUGIEJ smierci!
 • Grzegorzu i Kerenie, zadam wam proste pytanie:
  Komu wedlug was mam wierzyc?
  Panu Jezusowi? czy tez wam?
 • @Bara-bar
  NAJGORSZE JEST TO BARBARO, ŻE TY NIE TYLKO NIE WIERZYSZ NAM ALE PRZEDE WSZYSTKIM PANU JEZUSOWI A TO JEST JUŻ NAPRAWDĘ WIELKI PROBLEM.

  JA KOŃCZĘ ROZMOWĘ Z TOBĄ, NIE MA ONA NAJMNIEJSZEGO SENSU, BO TO CO GŁOSISZ, ŻE WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI JEST TYPOWĄ MOWĄ SZATANA!!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 20:24:18
  Kiedys juz pisalam do was, ale to jak grochem o sciane:
  http://www.neon24.pl/comments/4313,bar-bara,77

  Dlatego przestalam!


  Twierdzisz, ze ja nie wierze Panu Jezusowi???

  Co mnie zdradzilo? Milosc? empatia...?

  A ty wierzysz???
  W co takiego Mu wierzysz???

  Prezentujesz nam, ze w tobie nie ma wspolczucia, milosci, empatii dla ofiar narkomanii, alkoholizmu...!
  I jesli rzeczywiscie taki jestes, to nadajesz sie swietnie na swiadka J., bo ci milosci, empatii wogole nie maja!!!

  Piszesz tak jakbys nie wiedzial, ze ci ktorzy sprzedaja narkotyki, alkohol sa winni!!!

  '' (10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość-miłość do pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.'' (1 Tym.6:10)

  Pan Jezus wie i mowi to nam, jednak tys GLUCHY na Slowo!

  Ty OFIARY winisz!

  Powiedz mi Grzegorzu sprawiedliwy dlaczego moj wujek byl alkoholikiem?

  Powiedz mi dlaczego nie potrafil powrocic do normalnego zycia po przezyciach w sowieckim lagrze?

  Powiedz mi jak on byl winny i zasluguje wedlug Grzegorza sprawiedliwego na smierc!

  Powiedz mi to, albo sie nawroc!

  Pan Jezus Umarl na krzyzu tez za mojego wujka!
  Tak, za alkoholika On Umarl! A wiesz dlaczego? Bo ten alkoholik Go potrzebowal, bo zdawal sobie doskonale sprawe, ze grzeszny jest!

  Oj Grzegorzu powiedz nam tu wszystkim jak BEZgrzeszny jestes! Powiedz nam tu jak bardzo ty Zbawiciela nie potrzebujesz!

  Grzegorzu TYLKO grzesznicy potrzebuja Zbawiciela!
  Dlatego cala organizacja swiadkow J. to sa ci, ktorzy wedlug siebie Zbawiciela NIE potrzebuja, bo sa doskonali!

  Mam ciagle nadzieje, ze nie jestes jak swiadek J.!

  Mam nadzieje, ze potrzebujesz Zbawiciela, ze wiesz, zes grzeszny!
 • @Bara-bar 00:12:28
  Człowiek jest grzeszny bo takim stworzył go Bóg :)
 • @czerwony baron
  O ADAMIE I EWIE!

  Nie baronie!

  Człowiek jest grzeszny, ponieważ wybrał zło, które ofiarował mu szatan a nie wybrał dobra, które zaproponował mu Pan Bóg! Pierwszy człowiek stworzony przez Syna Bożego był doskonały do momentu nieposłuszeństwa!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:19:20
  ''Pierwszy człowiek stworzony przez Syna Bożego był doskonały do momentu nieposłuszeństwa!''
  //

  KTO stworzyl szatana?

  I dlaczego Zbawiciel byl przewidziany PRZED stworzeniem swiata?
 • @Bara-bar
  DOBRO I ZŁO OD PANA BOGA POCHODZI!

  Słowo satanas oznacza przeciwnika, a diabolos oszczercę. Szatan, zanim wystąpił przeciwko Swojemu Stwórcy, nie był Jego przeciwnikiem. Przebywał w Niebie pośród doskonałych Boskich Aniołów a przede wszystkim żył w przyjaźni z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem!

  Jednak kiedyś, dawno temu, ów potężny Anioł zapragnął własnej chwały. Sprzeciwił się Bożemu Synowi. Sprzeciwił się również Bogu Ojcu. Pociągnął za sobą mnóstwo Aniołów stając się ich przywódcą.

  Zamiast sprawować władzę na ziemi zgodnie z Wolą Stwórcy, zaczął ją niszczyć poczynając od degradacji człowieka jak i zwierząt.

  Syn Boży, choć nie jest twórcą zła i ze złem nie ma nic wspólnego przyznaje czasami w swoich Mowach, że zło i dobro od Niego pochodzi. Przyznaje to nie dlatego, że (jak wspomniałem) On to zło stworzył, lecz dlatego, że Jego Dzieło (szatan, ludzie, aniołowie), nie poszło za Jego Wolą i Nauką.

  Tak też było i z Adamem (i z Ewą). Adam stworzony został człowiekiem doskonałym bez jakichkolwiek wad i ułomności jednak pewnego dnia został zwiedziony.

  W innym miejscu uczniowie Mistrza głoszą, że Pan Bóg stworzył istotę ludzką doskonałą, ale ona udała się za swoimi wymysłami.

  Zatem trzeba tutaj zrozumienia, gdy mówi się, że i dobro, i zło, od Pana Boga pochodzi!

  Dlaczego Zbawiciel był przeznaczony przed założeniem świata? Ponieważ Bóg Ojciec Zapragnął aby tylko i wyłącznie Jego Syn Był Okupem za grzechy Aniołów i ludzi ponieważ i Bóg Ojciec, i Bóg Syn, Wiedzieli bardzo dobrze jak potoczą się dzieje świata duchowego jak i cielesnego! Tylko Boży Syn może zniweczyć dzieła szatana.

  Zatem Syn Boży umierając na krzyżu i zmartwychwstając zniweczył dzieło tego, który jest prowodyrem, prowokatorem i zabójcą! I choć tego dzisiaj nie widzimy, to tak zostało postanowione przed założeniem świata!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 13:57:56
  Oczywiscie, ze Bog jest Stworca wszystkiego, a wiec i szatana!


  Nie interesuja mnie twoje NIEBIBLIJNE teorie o tym, ze tylko egoisci -> ty Grzegorz, jassy bedziecie zbawieni!

  Ja znam Zbawiciela i Ty Nim nie jestes!

  Napisano:

  '(17) Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż BARDZIEJ ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
  (18) A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na WSZYSTKICH ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla WSZYSTKICH ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka WIELU stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego WIELU dostąpi usprawiedliwienia.'' (Rzym.5:17-19) BW
 • @Bara-bar
  NIE PRZYPUSZCZAŁEM, ŻE TO NAPISZĘ, ALE PO PROSTU KŁAMIESZ I NA SIŁĘ WCISKASZ TUTAJ SŁOWA, KTÓRYCH NIGDY NIE POWIEDZIAŁEM, ANI O KTÓRYCH NAWET NIE POMYŚLAŁEM.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Keren
  NIEZNAJOMOŚĆ BIBLIJNYCH ZAGADNIEŃ!

  Barabara napisała:

  //Oczywiscie, ze Bog jest Stworca wszystkiego, a wiec i szatana!//

  ...................................................................................

  Za chwilę się dowiemy że to wszystko wina Boga!
  Cóż, jeśli barbara twierdzi że Pan Jezus stworzył szatana, to ktoś tu ma ''niezłe'' pojęcie o Nauce Zbawiciela.

  Bo ja myślałem że to cudowny anioł, zwany: niosący światło, ZWANY RÓWNIEŻ LUCYFEREM, nie podporządkował się pod pewne prawa i odstąpił od ŚWIATŁOŚCI, ODSTĄPIŁ OD PANA BOGA, w ten sposób stając się przeciwnikiem Bożym.

  A tu dowiaduje się takich bajek, że niby to wina Boga i to On Go stworzył. co za brednie!!!!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 19:27:40
  KOMU ty wierzysz?|

  Ty wierzysz Kerenowi, a Keren jest czlowiekiem, a nie Bogiem!
 • @57KerenOr 13:57:56
  ''DOBRO I ZŁO OD PANA BOGA POCHODZI!''

  I wlasnie taka jest prawda!!!
 • @Bara-bar
  TO JAK MYŚLISZ, KOMU MAM WIERZYĆ!?

  Napisałaś:

  //Ty wierzysz Kerenowi, a Keren jest czlowiekiem, a nie Bogiem!//

  Powiedzmy sobie tak, skoro wierzę Kerenowi bo jest człowiekiem, to dlaczego mam wierzyć tobie, skoro ty chyba również jesteś człowiekiem!?

  Ot, taka prosta analogia. A swoją drogą to WIERZĘ ZBAWICIELOWI A NIE KERNOWI!!

  http://m.neon24.pl/c4e39c5642908d02ed3c500b19a5cf7f,0,0.jpg
 • @60grzegorz 21:50:39
  ''to dlaczego mam wierzyć tobie, skoro ty chyba również jesteś człowiekiem!?''
  //

  Ja mowie by mi NIE wierzyc!

  Ja NIE zalozylam spolecznosci (przez Kerena) wybranych!!

  To Keren uczynil!

  Ty i Jassy Kerenowi wierzycie!
 • @60grzegorz 21:50:39
  Grzegorzu zlo /dobro jest BEZosobowe!

  Na przyklad w Biblii mamy mowe o zlej wodzie (zatrutej wodzie).
  Podobnie dobra woda jest bezosobowa.
  Ale kiedy te cechy maja osobosc...

  No coz Keren zamknal dyskusje dajac mi bana!
  Jego blog i jego prawa.

  Ale czy godzi sie nam prowadzic dyskuskje BEZ tego (Kerena) na temat ktorego dyskutujemy?
  Zatem nie o Kerenie mowmy!

  Zreszta TEN temat NIGDY Kerana nie dotyczyl, bo Keren NIE jest Zbawicielem!To tylko Kerenowi wydaje sie, ze jest on tematem dyskusji.
 • @57KerenOr 13:57:56
  Napisales:

  ''Dlaczego Zbawiciel był przeznaczony przed założeniem świata? Ponieważ Bóg Ojciec Zapragnął aby tylko i wyłącznie Jego Syn Był Okupem za grzechy Aniołów i ludzi ponieważ i Bóg Ojciec, i Bóg Syn, Wiedzieli bardzo dobrze jak potoczą się dzieje świata duchowego jak i cielesnego! Tylko Boży Syn może zniweczyć dzieła szatana.

  Zatem Syn Boży umierając na krzyżu i zmartwychwstając zniweczył dzieło tego, który jest prowodyrem, prowokatorem i zabójcą! I choć tego dzisiaj nie widzimy, to tak zostało postanowione przed założeniem świata!''
  //


  Czyli Bog PRZED zalozeniem swiata doskonale wiedzial, ze jest szatan, a jednak nas ludzi stworzyl!!!
  Po co nas Stworzyl?
  Czy po to bysmy grzeszyli?Czy po to by Musial umrzec na krzyzu?
  Przeciez nie uprzedzil naszych prarodzicow o tym, ze szatan jest!

  Bo wiesz Kerenie, kiedy moj syn byl maly to NIE kladlam nozy i nozyc w jego zasiegu, bo nie chcialam, by sie okaleczyl!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031