Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
809 postów 6764 komentarze

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

ŻYDZI NARODEM WYBRANYM PRZEZ BOGA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tak głoszą nie tylko sami Żydzi/żydzi, lecz także chrześcijanie, a więc: katolicy, protestanci, świadkowie J. …!.

 

To, że Żydzi/żydzi głoszą, że to właśnie oni są narodem wybranym przez Boga, wcale nie dziwi, bo Żydzi/żydzi nie Boga słuchają, lecz nauk różnych rabinów głoszonych w ICH różnych synagogach.

Bo Żydzi/żydzi, podobnie do chrześcijan są podzieleni na różne stronnictwa żydowskie, w których doktryny różnią się. Lecz w tym, że to właśnie oni - Żydzi/żydzi są narodem wybranym przez Boga, zgadzają się wszystkie stronnictwa żydowskie.

 

To co dziwi jest, że chrześcijnie - a więc ci, którzy głoszą, że wierzą Chrystusowi, że wierzą Ewangelii Chrystusowej - że ci również (podobnie do Żydów/żydów) głoszą, że Żydzi/żydzi (a więc ci, którzy Panu Jezusowi NIE wierzą) są narodem wybranym przez Boga!

 

Na czymchrześcijanie opierają twierdzenie, że Żydzi/żydzi są narodem wybranym przez Boga?

 

Na pewno NIE na Biblii!!!

Tego Biblia NIE naucza!!!

 

Po pierwsze w Biblii nie ma nawet słowa Żyd/żyd. To słowo zostało przez tłumaczy (bardzo zresztą niekonsekentnie) wpisane do Biblii.

Ale nawet jeśli przyjmiemy, że Żyd/żyd znaczy Judejczyk, to i tak, Biblia wcale NIE naucza, że Judejczycy są wybranym narodem Boga!

 

Samo to, że chrześcijanie WBREW Biblii twierdzą, że Żydzi/żydzi są wybranym narodem Boga, jest jednym (z baaaardzo wielu dowodów) na to, że chrześcijanie LEKCEWAŻĄ Biblię, LEKCEWAŻĄ Ewangelię Chrystusowa, a tym samym LEKCEWAŻĄ Samego Boga Stwórcę i Zbawiciela naszego!

 

Jak mogą chrześcijanie, którzy głoszą, że wierzą Chrystusowi twierdzić, że Żydzi/żydzi, a więc ci, którzy w Niego NIE wierzą, są wybranym narodem Boga?

Przecież to całkowita sprzeczność, to OKSYMORON, ponad wszelkie oksymorony!!!

 

A jednak niewielu chrześcijan na to reaguje!!!  większość udaje, że nawet nie widzi, że ich nauczyciele, ich papieże, biskupi, księża, pastorzy, starsi zborow…, sprzeczne z Biblią, z LOGIKA nauki głoszą!!!

 

Chrześcijanie wychodzą tu na KŁAMCÓW i GŁUPCÓW!

 

Nie Żydzi/żydzi wychodzą tu na kłamców, a chrzesciajanie (katolicy, protestanci, swiadkowie…).

 

A to dlatego, że Żydzi/żydzi wcale nie głoszą, że wierzą Chrystusowi!

Tak głoszą chrześcijanie!

 

Żydzi/żydzi są zwiedzeni i dlatego nie wierzą ani w Chrystusa, ani tym bardziej Chrystusowi. A skoro są zwiedzeni, to znaczy, że są zwiedzeni przez zwodziciela, czyli SZATANA!

 

A skoro są zwiedzeni przez szatana, to znaczy, że Jemu wierzą, a więc to znaczy, że po szatanie powtarzają, że są narodem wybranym przez niego, a więc on jest ich bogiem! Czyli są narodem wybranym przez szatana!

 

 

Poniżej kilka wersów (a takich jest w Biblii wieeeele) na to, że Żydzi/żydzi, czy Judejczycy NIE są narodem wybranym przez Boga (wersy z BT):

 

‘’(34) Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę NIE ma względu na osoby.

(35) Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. ‘’ ( Dz.10:34,35)

 

 

‘’  (15) Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.

(16) Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.’’ ( 1 Tes.2:15,16)

 

 

‘’ (4) Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym,

(5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

(6) To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.

(7) Wam zatem, którzy wierzycie, cześć!

Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - (8) i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia.

Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

(9) Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, (10) wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.’’ ( 1 Pio.2:4-10)

KOMENTARZE

 • witaj Barbaro
  Pytanie zasadnicze, do czego wybranym?
 • Żydzi są wybrani przez Boga jak matgerialiści dialektycznio przez Marksa do wladzy pasożytniczej
  Talmudy dzielą "naród żydowski" na naród ziemii (pospólstwo zajęte przyziemnymi sprawami bytowymi ale przestrzegające rytuałów jak wierzący goje) i naród księgi (czytający święte teksty i prawem talmudycznie rasowego Żyda interpretujący je w świetle swojej interesowności).
  Marks obserwując także hierarchów i mędrców chrześcijańskich a szczególnie judeopsycholi uznał za priorytetową prawdę stwierdzenie o jedynie pasożytniczym charakterze wszelakiego życia (a nawet podobnie i ruchu fizycznego), które jest priorytetem "naturalnym" motywacji jedynie i pierwotnie "naukowej". Wprowadzenie systemu naukowej szczęśliwości materialistów wymaga wprowadzenia "dyktatury proletariatu", która wyeliminuje szkodliwych idealistów mogących wyrządzić tyle "złego" co np Chrystus (jak kal w beczce powideł).
  Zbiorowy dyktator naukowy czyli "partia" ma się rozwiązać gdy społeczeństwo dorośnie do naukowych kompromisów w rodzaju sprawiedliwości, którą może być tylko równowaga pomiędzy sprzecznymi pasożytniczymi interesami różnych klas, gerup i ludzi.
  I tak się stało gdy na wniosek Gromyki utworzono państwo żydowskie w Palestynie i sowiecka dyktatura proletariatu stała sie zyt anachroniczna Problem w tym, że rosyjskie elity ludobójczo usunięte przez bardziej marksistowskie a nawet rasowo potalmudyczne zostały zastąpione jeśli nawet trochę rasowo talmudycznymi to jednak rosyjskimi wychowanymi dla dyktatury ale z problrmami tożsamości w obliczu kosmolelit nowojudeopalestyńskich i nawet po aliji do nowohebrajskiego izraela śpiewają po rosyjsku (w ZSRR ani jedna pieśń lub piosenka nie była skomponowana przez niejudaistycznego Rosjanina). Stwarza to problemy w opanowaniu posowieckiej Rosji jako koalicjanta jevishamerykanów i palestyńskich nowohebrajczyków a nawet nasz teatr pożydowsko (pobermanowsko)katoleurokosmopolityczny i sekslewicowy mimo jego judeo i bandero psychofreniczności.
  Problem poski jest jednak mały z powodu fatalnych dla populacji aszkenazyjskie skutków fiaska zbyt holocaustycznego eksperymentu selekcji elit zdolnych do odnowy żydowstwa i najlepszego elementu zdolnego do walki o byt . W ZSRR pozostała populacja zrytualizowanego nie tylko talmudystycznie ale i materialistycznie narodu głównie ziemii podczas gdy w Polsce pozostał pobermanowski narod ksiegi głównie nieświadomie marksistowskiej i rzesze kandydatów do elit priorytwetowo wyznających za główną zasadę motywacji pasożytniczej ale niemal w totolotkowej wersji zasady , że każda kropla krwi talmudycznej rasy jest nadzieją pasożytnictwa po wsze czasy w analogiach ś. p. abp Życińskiego luboo dominikanow albo Rydzyka jako wzoru kościelnego katobiznesu, do jakiego prowadziło porozumienie między bermanowskim PRL a Kościolem z kwietnia 19590r gdy za nadzieję na opanowanie Watykanu przez polski Episkopat jako agentów wpływu "Żydów" pozsolono na istnienie zakonow, KUL, prasy i szkolnictwa , pielgrzymek itp w PRL.
 • @roux 23:09:26
  Czy rzeczywiscie publikacje Towarzystwa Straznica mowia o zydach jako nadal narodzie wybranym?Zydzi pisze z malej litery,bo chodzi o wyznawana wiare,mniejsza z tym,ze mocno nasiaknieta wplywami babilonskimi.Zyd z duzej litery to narodowosc.Te uwage kieruje nie do Ciebie Roux lecz tych co czytaja ten komentarz.
 • Biblijne stwierdzenia dotyczące narodu wybranego
  Rdz 28
  13 A oto Pan stał na jej szczycie1 i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. 14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. 15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję».
  Pwt 7
  7 Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, 8 lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.
  Nowy Testament Rz 11
  26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. 27 I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy7.
  28 Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości.
 • chazar-mongoł
  to kosmita,wybraniec gwiazd.
 • @Zawisza Niebieski 10:21:32
  "Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka."

  To najlepszy dowód, że ten Jahwe stwórcą nie jest, bo prawdziwy Bóg, Stwórca wszystkich ludzi opowiedziałby się jako Bóg wszystkich ludzi i całego stworzenia, a nie jakiejś wąskiej grupy poddanych.

  Jahwe uprawia kumoterstwo po prostu i tyle.
 • @Lotna 12:37:20
  Widzisz, autorka tego bloga nie bardzo lubi historii religii, stąd muszę się ograniczać. Ale jak wiemy, ludzie wkroczyli do Europy ok. 40 tys lat p.n.e. zgodnie z Biblią stworzenie Adama i Ewy to 6 tys. lat temu. To jest początek Neolity, czyli powstanie kultur rolniczych i pasterskich (Kain i Abel).
  Głównym Bogiem ludów semickich za czasów wielobóstwa był EL. Jahwe to jeden z bogów opiekuńczych, plemiennych. Stąd masz wyjaśnienie słów "Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka." Jam jest Bóg plemienny.
 • @roux 23:09:26
  Biblia odpowiada na to pytanie, bo odpowiada na wszystkie pytania wierzacych Bogu:

  ''(4) W Nim bowiem WYBRAŁ nas PRZED założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (5) Z miłości PRZENACZYŁ nas dla Siebie jako przybranych synów PRZEZ Jezusa Chrystusa, według postanowienia Swej Woli...

  (10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni W Chrystusie Jezusie DLA DOBRYCH czynów, które Bóg z góry PRZYGOTOWAŁ, abyśmy je pełnili.'' (Ef.1:4,5.10)
 • @Bara-bar 21:18:13
  To temat na dłuższą rozmowę, nie mogę sobie teraz na to pozwolić, niestety.
  Ale mam drugie pytanie;
  Czy Bóg odrzucił Żydów jako naród wybrany?
 • @Zawisza Niebieski 10:21:32
  Zawiszo, czy rozumiesz wersy, ktore cytujesz?

  Zacytowales np:

  ''...«Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu POTOMSTWU. ...''


  A czy wiesz co znaczy imie ABRAHAM?


  dalej cytujesz:

  ''14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; WSZYSTKIE plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków.''


  Czy wiesz Zawiszo KTO jest potomkiem Abrahama?

  Napisano:

  ''26 WSZYSCY bowiem dzięki tej WIERZE jesteście synami Bożymi - W Chrystusie Jezusie.
  27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście OCHRZECZENI W Chrystusie, przyoblekliście się W Chrystusa.

  28 NIE MA już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, WSZYSCY bowiem jesteście kimś JEDNYM W Chrystusie Jezusie.

  29 Jeżeli zaś należycie DO Chrystusa, to jesteście też POTOMSTWEM ABRAHAMA i ZGODNIE Z Obietnicą - dziedzicami.'' (Gal.3:26-29)
 • Rzekl jAHWE [JEHOWA]- Was wybralem ze wszystkich narodow ziemi,,
  Jest taki fragment ponad wszelka watpliwosc w Starym Testamencie. Wiec nie ulega watliwsci ze Izraelici byli narodem wybranym. I tu przynajmniej raz musze sie zgodzic z Zawisza Niebeskim . Teze Rasel zalorzyciel,, Badaczy Pisma Swietego ,, Napisal kilka tomow ,,BOSKI PLAN WIEKOW,, w której przedstawil [na ile bylo mu wtedy dane -prawda jako proces ] Boski plan restytucji rodzaju ludzkiego [przyjscie Królestwa Bozego] Izraelici w tym procesie mieli do wykonania zadania ktore mialy doprowadzic do opisania dzilania Jahwe do jego poznana na przykladzie Izraelitow by potem w momencie przyjscia Jezusa z Nazaretu To poznanie i glosc innym narodą ziemi łącznie z nowym Bozym Kodesem jaki przekazal w imieniu Jehowy Jezus Syn Boży [nie Bóg] Taka byla rola narodu Izraela . W tym planie etap po przyjsciu Jezusa dotyczyl juz wszystkich narodow ziemi i kazdy kto uznal Jezusa jako Poslanego przez Jahwe byl mily Bogu[,, Albowiem niema Greka,Zyda.ni Rzymianina lecz wszyscy sa jednoscia. Wiec kazdy czlowiek z jakiegokolwiek narodu jest wybranym. O ile uznaje ze ten zapowiadany przez Jahwe Mesjasz to Jezus z Nazaretu.[ przemowienie Ap Piotra Dzieje Ap.] Mozna dodac ze Jeden z Najwazniejszych rabinow Judaizmu cieszacy sie olbrzymim autorytetem Rabin Yitzhak Kaduri uznal Jezusu za Mesjasza którego Zydzod lat oczekuja w Izraelu podobno wywolalo to pdobno szok w srodowiskach religjnych tego narodu tak wiec i zydzi moga stac sie dziecmi Jahwe [Jehowy] pod warunkiem uznania jak ten rabin Jezusa Jako Mesjasza .Wynikalo by z tego ze wybranstwo zydow sie skonczylo na rzecz wszystkch ludzi którzy uwierza ze Jezus jest poslanym przez Jehowe [Jahwe] ,Synem Bozym.
 • do wszystkich tych, ktorzy mysla, ze w tej notce chodzi mi o polityke, Polske,
  patriotyzm, czyli o jakies sprawy ziemskie, sprawy tego swiata...

  Ta notka tego wszystkiego nie dotyczy! Nie jest tez nawolywaniem do nienawisci Zydow/zydow, bo nie ich dotyczy!


  Ta notka dotyczy Prawdy Biblijnej i zwraca uwage na klamstwa nauczycieli (papiezy/ksiezy/straszych zborow...) chrzescijanskich!

  Bo to CI, a nie Bog wybrali sobie Zydow/zydow za narod wybrany!

  Nie wiem tylko do czego wybrany? Moze wybrani przez nich do tego, by wierzacy im (ksiezom, pastorom...) - oglupieni przez nich Polacy taki ''narod wybrany' za wszystko winili?
  Podobnie jak wymyslili sobie, ze Bog ma matke, do ktorej nalezy sie modlic.., jak wymyslili sobie, ze zabijanie wrogow jest dobre...

  Oni tym wszystkim NIE Bogu sluza, lecz szatanowi!

  Mi NIE chodzi o jakakolwiek poprawnosc polityczna, patriotyczna, czy religijna.

  Mi chodzi o Prawde Biblijna.

  A tak na marginesie,ja wcale nie uwazam, ze Zydzi/zydzi, czy Niemcy, czy protestanci, czy Rosjanie..., oszukuja Polakow.

  Ja uwazam, ze sa wsrod nas tacy, ktorzy za WLASNE pomylki, bledy, glupote..., beda zawsze innych winic.

  Zwalanie winy na Zydow/zydow stalo sie ulubiony zajeciem niektorych na tym forum.
  Inni za wszystko winia Rosjan.

  Zydzi/zydzi, Rosjanie..., wcale nie sa polakozercami, natomiast niektorzy piszacy tu wygladaja na zydozercow, rosjanozercow!

  Dla tych wszystkich, ktorzy innych winia, ktorzy glosza, ze Zydzi/zydzi, lub Rosjanie, lub..., Polakow od stuleci oszukuja..., mam takie odpowiedzi.

  1. Takie wasze twierdzenia sa antypolskie, bo przedstawiaja Polakow jako naiwnych idiotow, ktorzy nie ucza sie na wlasnych bledach, lecz ciagle padaja ofiara tych samych oszustow!

  2. "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me."
 • Sluchaj Izraelu Jahwe jest Jeden Jeden Jest i niema innego poza mna niema innego Boga ,, to jest fundament Biblii
  @fischer co z logika
  Bo przeciez razdzielenie starego i nowego testamentu jest logicznie niemozliwe, Jezeli Bog objawił sie Izraelita jako Jahwe a Izraelici oczekiwali przyjscia Mesjasza a nie samego Boga wynika z tego ze Jahwe dalej jest niezmienny i jedyny dalej jest tym samym Bogiem A Jezus realizowal tylko misje zlecona mu przez Jahwe,dlatego przesuniecie srodka ciezkosci na osobe Jezusa jako mniejszego od samego Jahwe jest odejsciem od prawdy i elementarnej logiki.[Ide do Ojca bo Ojciec jest wiekszy odemnie ,,] Absurdalne jest zalozenie nurtow religijnych wyznajacych dogmat narzucony przez Konstantyna o trujcy i bóstwie Jezusa jako rownemu JAHWE. Jesli przyjmujemy ze Jahwe objawil sie Izraelowi Jako prawde to musimy uznac ze Jahwe dalej jest Bogiem,bo jakim by byl bogiem gdyby co rusz zmienial swa konstytucje i imie. Owszem w histori religi mialy miejsce niekonczace sie synkretyzmy, ale jesli przyjmiemy ze objawienie dane Izraelita mialo naprawde miejsce w histori tego narodu jako fakt autentyczny to nawet ze swieckiego punktu widzenia nie mamy prawa wprowadzac innej nowej formuly Boga Jahwe Jak to zrobil kosciol katolicki zastepujac go trujca i Panem Jezusem jako Bogiem[ patrz stary testament,,poprzez swoja tradycje chca wymazac moje imie w pamieci mego ludu,,]. Pierwsze zdania Ojawienia sw Jana [Apokalipsy] pokazuja gradacje zgodna z duchem Starego i Nowego Testamentu,i niema tu zadnych przeslnek ktore pozwalaly by na zmiane rozumienia istoty Boga Jahwe w momencie przyjscia jego Syna, Mesjasza , Proroka, i nauczyciela dlatego wszystkie nurty religijne ktore przyjely taka zmieniona formule po prostu nie ida droga prawdy jako takiej co wiecej odrzucaja logike jako narzedzie poznania.
  Św. Piotr, uczeń Chrystusa, apostoł, ale czy Biskup Rzymu?
 • @Zawisza Niebieski 18:27:58
  ''Widzisz, autorka tego bloga nie bardzo lubi historii religii, stąd muszę się ograniczać.''
  //

  Zawiszo, autorka tego blogu bardzo NIE lubi klamstwa, a jednak ty klamiesz.

  Moj blog nie jest poswiecony historii religii, tak samo, jak nie jest poswiecony polityce.., lecz jest poswiecony Biblii, Prawdzie Biblijnej, gloszeniu Ewangelii Chrystusowej...

  Nie klam zawiszo, ja twoich wpisow nigdy nie ograniczalam i nie ograniczam! Zawiszo, przeciez ja nawet nie mam jak, nie mam takiej mozliwosci!

  Masz swoj blog i tam zawsze pisales i nadal mozesz pisac wpisy dokladne takie, jakie sam chciales i chcesz!

  Jedyny, ktory moze tobie to ograniczyc, to admin/admini Neonu, a ja nigdy nie bylam i nie jestem adminem Neonu!
 • @jan
  we wklejony tekscie jest blad ma byc-,, przesuniecie srodka ciezkosci na osobe Jezusa Jako rownemu Jahwe jest odejsciem od prawdy i elementarnej logik.i
 • @roux 21:27:50
  Czy moga rownolegle obowiazywac dwa Przymierza?Bog poprzez Wiekszego Mojzesza posrednika pomiedzy soba a Izraelem duchowym zawarl nowe Przymierze,ktorego skutki odczuje cala posluszna Mu ludzkosc.Tak, Bog odrzucil cielesnego Izraela.Zreszta czy dzis ktos mieniacy sie Zydem czy moze stuprocentowo udowodnic swoje pochodzenie?
 • @Bara-bar 22:42:10
  Bara-bar, w mojej wypowiedzi w stosunku do ciebie nie ma niczego negatywnego. Faktem jest, że kiedyś kasowałaś moje wypowiedzi, ostatnio się to nie zdarza. Mamy inne podejście do Biblii, to drugi fakt. Ja na Biblię patrzę z punktu widzenia historycznego, politycznego okresu w jakim dane księgi zostały zapisane ty uważasz, że Biblia to tekst natchniony, który można czytać z punktu widzenia dzisiejszego człowieka nie patrząc na okres w jakim powstały, na to, co autor chciał przekazać, ale szanujemy swoje poglądy na wzajem pozostając przy własnej ich ocenie. Nie raz dyskutujemy ale myślę, że w zakresie ogólno obowiązujących norm dyskusji. To, że napisałem iż będę się ograniczał wynikało z szacunku do tego, że nie lubisz głębokich analiz historycznych, u siebie na blogu z pewnością napisał bym więcej.
  I jeszcze jedna rzecz mi się w tobie nie podoba, to że szafujesz słowem kłamstwo. Słowo kłamstwo jest słowem o duże sile i szafować nim nie można. Przynajmniej takie jest moje w tej sprawie zdanie.
 • @Zawisza Niebieski 14:16:13
  Zawiszo, tak czy owak, faktem jest, ze jestes blogerem i dlatego ani ja, ani inny bloger, ani komentator nie moze ograniczac twoich wpisow. Jedynie admin ma taka wladze.

  Oczywiscie ja moge usuwac wpisy nie tylko moje, ale innych ale TYLKO na MOIM blogu, ale ty jako bloger nie mozesz mowic, ze ja ograniczam co mozesz pisac, bo masz twoj blog i na twoi blogu TYLKO admin moze ciebie ograniczac, a nie ja.

  Gdybys byl tylko komentatorem, jak ja kiedys, wedy moglbys pisac, ze ktos (jakis bloger) ogranicza twoje wpisy.


  A teraz zupelnie na inny temat.

  Mam do ciebie taka prosbe, napisz kiedys notke na temat co wedlug ciebie znaczy byc katolikiem (bo jak pisales jestes katolikiem).

  Chodzi mi o to: czym katolik rozni sie od innych?
  Co z katolika, czyni katolika?
  KOMU katolik wierzy i w CO takiego temu KOMUS wierzy?
 • @jan 22:16:33
  Janie, napisales:

  ''Rzekl jAHWE [JEHOWA]...''
  //

  Zdecyduj sie, czy to rzekl Jahwe czy Jehowa? Przeciez chyba widzisz roznice miedzy tymi dwoma slowami.

  Bo wyglada na to, ze tobie jak i swiadkowm J. jest wszystko jedno jakie Imie ma Bog!

  Czy wogle wiesz co w Biblii oznacza imie?

  Czy wogole wiesz, ze Bog ma wiele Imion? Czy wogole wiesz, ze kazde z Jego Imoin opisuja Jego Inna ceche Charakteru?

  A moze powiesz nam co znacza w hebrajskim Jahwe? lub Jehowa? lub howa?

  Czy tobie tez jest wszystko jedno, czy ktos nazywa cie, wymawia twoje imie Jan? Wan?Waran? Baran...?

  Bo swiadkom J. , jest wszystko jedno jak wymawiac Imie Boga. Oni nazywaja Go Jehowa, Dzehowa...

  I powiedz mi, dlaczego Pan Jezus Chrystus - ktorego ty wbrew Biblii nazywasz tylko Synem Bozym, a nie jak naucza Biblia naszym Bogiem, naszym Stworca! NIE zwracal sie do Ojca imieniami: Jahwe, czy Jehowa, lecz jak naucza Biblia ZAWSZE zwracal sie: do Niego Ojcze ?

  I dlaczego Pan Jezus naucza nas zwracac sie do Boga: OJCZE NASZ, a NIE Jahwe nasz? czy Jehowa nasz?

  Czy wedlug ciebie Pan Jezus zle nas naucza?
 • @Bara-bar 23:22:06
  A czy imie Jezus jest poprawna tj zgodna z oryginalem wymowa?Czy apostolowie,czlonkowie Jego ziemskiej rodziny tak sie do Niego zwracali?
 • @Herkules 02:14:23
  A czy ja twierdze, ze imie Jezus w naszym polskim brzemiu jest zgodne z oryginalem greki? Biblijnej, czyli starozytnej greki?

  Ja tego nie twierdzilam i nie twierdze.

  Dlatego nie glosze, ze trzeba do Pana Jezusa zwracac sie 2424.iēsou (Iesu, Isu...), albo jak niektorzy twierdza Jeszu, Jeszua..., bo to Jego Imie wlasne ( jak tak sie nie wypowie, to On nie wie, ze do Niego mowimy...), na podobienstwo ludzkie, jak mi na imie Barbara!


  2424.iēsou:
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/1/verse/1


  Uczniowie i Apostolowie zwracali sie do Niego (i zwracaja) roznie, i kazdy, kto zna Bibie o tym doskonale wie.

  Oni (uczniowie i Apostolowie Jego) tez spisali Nowy Testament i tam, piszac pod wplywem Tchnienia Bozego przekazuja nam Jego Imiona, ze On jest naszym Nauczycielem, Bogiem, Stworca, ze jest Pomazancem/Mesjaszem, Zbawca, Uzdrowicielem...
 • @Bara-bar 00:31:59
  A teraz prosze popatrzec na swoj wlasny komentarz dotyczacy tego,ze imie wlasne Boga mozna roznie wymawiac.Czy widzi Pani brak konsekwencji?
 • @Herkules 06:40:23
  Nie ma braku konsekwencji.

  Imiona Boga, bo jest ich wiele mozna wymawiac w kazdym jezyku, a nie roznie wymawiac w danym jezyku i twierdzic, ze ma On TYLKO jedno Imie i, ze jest to Jego Imie wlane tak, jak np.moje Barbara.

  Mi chodzi o to, ze w Biblii imiona opisuja charakter osoby (Abraham, Izrael...). Tak naucza Biblia.

  Imiona Boga, kazde z nich opisaja jakas Jego Ceche Charakteru, a wiec np. YHVH mowi nam, ze to Stworca.

  A Imie Jezus mowi nam, ze YHVH-Stworca jest Zbawieniem.

  Czyli, zamiast lamac sobie jezyk i zle wymawiac w nieznanym mi jezyku Imiona Boga, wymawiam Je po polsku i wtedy zawsze powiem poprawnie.

  Bo Bog NIE jest plemiennym bogiem, nie jest Bogiem tylko Judejczykow...

  I w KAZYM jezyku lud Jego wzywa Jego, Jego Imie (Imiona)!

  W KAZDYM jezyku, a nie tylko w starohebrajskim, czy starogreckim! Na dodatek NIKT dzis nie wie jak wymowic Imie YHVH i dlatego jest wiele, na prawde wiele wersji... a angielska jest najgorsza!

  Ja wiem, ze Imie to (YHVH) znaczy Stworca, wiec zwracajac sie do Niego tak wlasnie sie zwracam.

  A imiona Jezus Chrystus sa juz w NT z hebrajskiego oddane w grece, tlumaczone na polski, dlatego wlasnie podalam ten link:

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/1/verse/1

  Zresza, powiem ci tak, ze kiedy ja wierzaca Jemu zwracam sie do Niego Boze, to On nie wie do kogo ja sie zwracam?

  Oczywiscie, ze wie, bo On jest Jeden, ja w Niego wierze i do Niego zwracam sie, wiec On wie!

  Pan Jezus nie naucza nas zwracania sie do Boga: Jehowo nasz, lecz OJCZE nasz!

  I wlasnie dlatego ja zwracam sie do Boga: Ojcze, Boze, Stworco, Zbawco, Uzdrowicielu..., bo to sa Imiona Boga!

  I kazde wymawiam poprawnie!
 • @Bara-bar 19:37:05
  I to jest wlasciwa odpowiedz!Dodalbym tylko,ze znaczenie imienia YHWH jest duzo glebsze niz na pozor sie wydaje."Jestem,ktory jestem"-w tym imieniu zawiera sie mysl,ze Bog jest nie tylko praprzyczyna wszystkiego,ale rowniez sposob w jaki daje sie poznac;stosownie do czasu i okolicznosci objawia swoje przymioty swoim myslacym stworzeniom.Nie tylko nam ludziom ale z pewnoscia I tym ze sfery duchowej.Poznawanie Go nie bedzie mialo konca jak zapewnia Biblia.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930