Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
809 postów 6764 komentarze

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

GNIEW BOGA, POTOP, SODOMA...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co Bóg czyni, kiedy Gniewa się On na nas ludzi? Czy zsyła On na nas wymyślone przez Siebie kary? Czy On postępuje z nami, tak jak ludzie tego świata postępują ze swoimi wrogami (czyli wet za wet)?


Czy On oddaje nam? czy też nastawia drugi policzek i tego nas uczy?

Oczywiście, każdy, kto choć raz czytał Ewangelię wie, że Pan Jezus chodząc po ziemi nie tylko miłował Swoich wrogów, Swoich oprawców, nie tylko wybaczył, nie tylko nastawiał drugi policzek, ale naucza nas, byśmy TAK JAK ON postępowali, bo W TEN SPOSÓB czyniąc będziemy synami Ojca w niebie (Mat.5:39-48, podobnie Łuk.6:22-49)!

Poniżej kilka tylko zdań z w/w Ewangelii Łukasza:

''...będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest Dobry dla niewdzięcznych i złych. (36) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest Miłosierny. (37) Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.'' (Łuk.6:35-37)

Czyli Ojciec w niebie jest MIŁOSIERNY i WYBACZAJĄCY! Tak Swoim zachowaniem Pan Jezus Świadczy i tak naucza On nas o Bogu Ojcu w niebie!

Oczywiście ci, którzy nie znają Ewangelii Chrystusowej, nie słuchają Pana Jezusa, BO NIE ZNAJĄ Zbawiciela, jak np. żydzi (ale nie tylko żydzi, bo i chrzescijanie nie znają Pana Jezusa) mają - czynią sobie - zupełnie inny obraz (wyobrażenie, ikonę, image...) Boga w swch sercach, i W TEN SWÓJ OBRAZ (ikonę, image....) ''Boga'' - podobnego, majacego cechy stworzenia: grzesznikow, szatana - wierzą i taki obraz, ikonę..., ''Boga'' wielbią, głoszą.

Obraz, ikona, image:
http://biblehub.com/greek/1504.htm

Choć też nie wiem dlaczego żydzi nie wiedzą, że Bóg jest Miłosierny, i dlatego oni NIE mają złym za źle odpłacać..., bo jeśli znają Pisma hebrajskie, czyli ST to powinni przecież wiedzieć, że napisno np:

'' (22) Nie mów: Za zło się odpłacę.Zdaj się na Pana: On cię wybawi.'' (Przys.20:22)
'' (29) Nie mów: Jak mi zrobił, tak ja mu też zrobię, każdemu oddam według jego czynów. '' (Przys.24:29)Ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobra Baśka, skoro Bóg taki Miłosierny, Wybaczający, to dlaczego był Potop, dlaczego była zaglada mieszkańców Sodomy i Gomory...?

Tu -jak zawsze- odsyłam pytających do Pana Jezusa Chrystusa, Który jest Słowem Boga, Prawda... 

Co On takiego mówi o Potopie? O Sodomie?

Czy On mówi, że to On zesłał Potop, zagładę Sodomy? Czy mówi On, że Ojciec niebieski zesłał zagładę Potopu, Sodomy?

Nie, On tak wcale nie mówi!

Oto co On mówi:

''(35) Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą. (36) Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.

(37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (38) Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, drugą zostawioną. (Mat.24:35-41) BT


''(24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. (25) Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. (26) Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: (27) jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. (28) Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sądzili i budowali, (29) lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy,spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; (30) tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.'' (Łuk. 17:24-30) BT


Pan Jezus mówi ''PRZYSZEDŁpotop..., SPADŁdeszcz ognia i siarki''!

Pan Jezus mówi o potopie, o Sodomie jak o kataklizmie, kleskach żywiołowych!

Pan Jezus mówi DO tych, którzy mają uszy do słuchania!

Wszyscy jesteśmy smierteleni, bośmy grzesznikami!

Czy jeśli jutro spadnie na mnie drzewo, lub piorun we mnie strzeli i zabije mnie, to czy znaczy, że to Bóg sprawił? 
Albo, jeśli ja zbuduje dom i uczynię to niedbale i zawali się ten mój dom na mnie i zabije mnie, czy to znaczy, że Bóg to sprawił?

A czy jeśli żadne nieszczęście, żadna klęska, żaden kataklizm na mnie nie spadnie, znaczy to, że nie jestem grzeszna i dlatego nieśmiertelna?

Oczywiście, że nie!

Pan Jezus mówi o różnych klęskach, katastrofach, zbrodniach, np:

''(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
(2) Jezus im odpowiedział:Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymigrzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginięcie. 
(4) Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcaminiż inni mieszkańcy Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginięcie.
'' (Łuk.13:1-5)

 

Pan Jezus wcale nie mówi: Jam to uczynił!
Ani nie mówi On: to Mój Ojciec ucznynil!

To ci, którzy szatanowi służą demonizują Boga, to oni głoszą, że to Bóg jest inicjatorem, autorem zła: nieszczęść, kataklizmów... !


To nie Bóg jest inicjatorem, autorem zła, nieszczęść...!

To MY, to nasza głupota = nasze niesłuchanie Boga, nasze grzechy!

Przecież dlatego, że nie słuchamy Boga, lecz szatana, spadają na nas konsekwencje NASZYCH czynów!

Bóg TYLKO w Swym Gniewie dozwala, wydaje nas na pragnienia naszych serc! na konsekwencje!!!

Dokładnie tak mówi Biblia:

 Napisano:

 (18) Albowiem Gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. (19) To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. (21) Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. (22) Podając się za mądrych stali się głupimi. (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 

(24) Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 

(25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 

(26) Dlatego to wydał ich Bógna pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd ina samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 

(28) A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga,wydał ich Bógna pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.'' (Rzym.1:18-28) BT

 

KOMENTARZE

 • @Bara-bar 21:40:15 witaj Barbaro,
  Gratuluję polskich znaków
  Pozdrawiam
 • Bóg nie ma upodobania w śmierci!
  (32) Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. ... (Ez.18:32)
 • @roux 23:11:07
  Hei Roux.
  Te polskie znaki sa z polszcz.pl
  Nie mam czasu, mam nowy laptop...

  Zresztą powiem tak, że kiedyś, jakieś naście lat temu pisałam na forum polskim i oprócz Polaków mieszkających w Posce, pisali też Polacy z Kanady, Australii..., i nikt z nas (mieszkających za granicą Polski) nie miał polskich znaków, a jednak nikomu to nie przeszkadzało. Jakoś wszyscy rozumieliśmy wpisy...

  Był problem z gramatyką, bo mieszkający za granicą zbyt długo, mają problem z gramatyką i ortografią. Ale ortografia też nikomu nie przeszkadzała. Natomiast zła gramatyka może być problemem w zrozumieniu.

  Wygląda na to, że na tamtym forum chodziło większości (piszących i czytających) o treść, a tu są tacy, którym chodzi o formę.
 • Jezus zmarl za wszystkich tylko nie wszyscy chca z jego ofiary skorzystac
  Jezeli Bog nie karze ludzi za zle postepowanie,a jedynie dopuszcza jakies konsekwencje czy tez nie zapobiega kataklizmom,to czego dotyczy w takim razie rozmowa-targ Abrahama z Bogiem gdzie Bog mowi o ukaraniu Sodomitow?Poza po co glosic prawde o Bogu,o stosowaniu sie do Jego wymagan jezeli I tak kazdy bedzie zbawiony?
 • @Herkules
  MODLITWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO BOGA OJCA!

  „3 A TO JEST ŻYCIE WIECZNE: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.

  Ewangelia według Jana 17/3

  Zatem Życiem Wiecznym jest POZNANIE Boga Syna oraz Boga Ojca. Z tego wynika, iż brak Życia Wiecznego jest następstwem BRAKU POZNANIA Boga Ojca i Boga Syna.

  Nie mogą więc ci, których Zbawiciel nie wybrał odziedziczyć Wieczności! To taka konkluzja...


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Herkules 03:18:08
  Herkulesie, przecież te opisy z Biblii na które się powołujesz odpowiadają na twe pytania. Przeczytaj JE z pomocą Zbawiciela! A poznasz-zrozumiesz!

  Bo wygląda na to, że technicznie znasz Biblię, lecz Słowa Bożego wogole nierozumiesz-nie znasz.

  Czy Bóg Sobie przeczy? Bo ja wiem, że nie!

  Czy Pan Jezus Ojcu przeczy? Bo ja wiem, że nie!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930