Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
831 postów 6838 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

EWANGELIA CHRYSTUSOWA - DOBRA, RADOSNA NOWINA.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mamy RÓŻNE definicje słowa Ewangelia. Mamy historyczne, mamy religijne (wielu różnych reigii), i mamy Biblijną-Bożą-Chrytusową.

 

 
Ja wierzę Panu Jezusowi Chrystusowi, wierzę Jego Ewangelii. Innej Ewangelii NIE MA (Gal.1:7-9)!
 
 
EWANGELIA CHRYSTUSOWA - DOBRA, WSPANIAŁA NOWINA.
 
CZY DLA WSZYSTKICH DOBRA?
 
CZY DLA CIEBIE CZYTELNIKU EWANGELIA CHRYSTUSOWA TO DOBRA NOWINA?
 
 
To zależy od tego jakie masz serce.
 
 
Jeśli jesteś człowiekiem mściwym, chcącym zemsty na twoich wrogach, oczekującego Boga, który się mści, zabija..., to Ewangelia Chrystusowa będzie dla ciebie nie do zniesienia! Będziesz na Dobrą Nowinę Chrystusową reagował tak jak ci, którzy na Śmierć wydali Zbawiciela! Oni szatana mieli za ojca, szatan był ich bogiem!
 
Ewangelia Chrysusowa jest DOBRĄ, WSPANIAŁĄ Nowiną TYLKO dla TYCH, którzy mają czyste serce, czyli NIE są mściwi, lecz WYBACZAJĄ swoim winowajcom, miłują swoich wrogów, dobrze im czynią...!
 
Religijni tak kiedyś, jak i dziś tego nie potrafa! Oni zatykają sobie uszy na Ewangelię Chrystusową!
 
Ale są też tacy jak KerenOr, którzy nazywają siebie chrystusowymi, lecz nie są, bo Pana Jeusa nie znają, i datego Ewangelii Chrystusowej znieść nie potrafią, lecz podobnie do wszystkich innych oczekują boga mściwego, który odpłaci złem za zło!
Takim bogiem jest szatan!

KOMENTARZE

 • @
  Co takiego głoszą Apostołowie Pana Jezusa (np.w poniższym fragmencie Dziejów 13), że religijni (''wybrani'') reagują ze złością, zazdrością, a niereligijni tzw. poganie z radością?

  Czy głoszą im, że przodkowie POGAN nie należący do religii zostaną unicestwieni, zabici, będą paleni w piekle?

  Czy też może głoszą im to, co usłyszeli od Pana Jezusa, mianowicie, że Bóg miłuje wszystkich, zbawi wszystkich, bo jest Bogiem wszystkich i Zbawcą wszystkich?


  ''(44) W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.
  (45) Gdy judejczycy zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

  (46) Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić Słowo Boże najpierw wam.
  Skoro jednak odrzucacie Je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.

  (47) Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.

  (48) Poganie słysząc to RADOWALI się i WIELBILI słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.'' (Dz.13:44-48)


  Czy ty czytelniku jesteś jak ci judejczycy (czyli religijni, ''wybrani'')? czy jak ci poganie?
 • na marginesie:
  W Biblii nie ma ani słowa o żydach!

  Opisywani w Biblii potomkowie Abrahama, Izraelici, judejczycy.., są z ojca, NIGDY z matki!

  A jak wiemy żydzi są z matki, a NIE z ojca!

  Tak więc MIT biblijnego ''żydowskiego narodu wybranego'', jest zwykłą antybiblijną baśnią!
 • Ech, Barbaro, jak ty nic nie rozumiesz z tego co nam Biblia przekazuje
  Opowiem ci historię listu do Gallatów. W roku 50 Paweł, jego nauczyciel Barnaba spotykają się z Jakubem bratem Pańskim, Piotrem, uczniami Jezusa i innymi nawróconymi stanowiącymi sektę w judaizmie. Ustalono wtedy, warunki na jakich mogą być przyjmowani ci, co z pogaństwa.
  Paweł zakłada gminę w Gallacji (Azja mniejsza). Gmina ta jak wiele innych opiera się o mieszkających tam ludzi nawróconych z judaizmu, ale również na tych co z pogaństwa. Paweł wyjeżdżą z Glacjacji, i w gminie tej przewagę uzyskują ci, co z judaizmu twierdząc, że by być uczniem Jezusa trzeba wypełniać wszystkie obowiązki Żyda. Paweł w swym liście się temu sprzeciwia mówi, że wystarczy podążać za nauką Jezusa. Takie jest przesłani tego listu.

  Ty zaś walczysz z nauką, z religią. Nie wiem kto i kiedy cię skrzywdził, że tak walczysz. Tak, ewangelia to nauka Jezusa, ale opowiedziana przez człowieka. Ale słowa z listu do Gallatów twych twierdzeń o ludziach mściwych, nie popierają. Nie o tym bajka. Wyciągasz z Biblii zdania by popierać coś, co zdania te nie popierają. List do Gallatów mówi jedno, że by być uczniem Jezusa nie trzeba wypełniać wszystkich obowiązków prawowitego Żyda, nic więcej.
 • Ech, Zawiszo, dlaczego ty zawsze piszesz komenty NIE na temat notki? Czy nie rozumiesz tematu notki?
  I dlaczego ty zawsze zmyslasz? Zawsze przeczysz Ewangelii?

  Piszesz:

  ''Opowiem ci historię listu do Gallatów. W roku 50 Paweł, jego nauczyciel Barnaba spotykają się z Jakubem bratem Pańskim, Piotrem, uczniami Jezusa i innymi nawróconymi stanowiącymi sektę w judaizmie. Ustalono wtedy, warunki na jakich mogą być przyjmowani ci, co z pogaństwa. ...''
  //

  Zawiszo, NIE byłeś tego świadkiem, więc napisz na podstawie CZEGO to piszesz?
  PODAJ źródło!

  Zawiszo KŁAMSTWA piszesz, ponieważ FAKTEM jest, że Barnaba NIE jest nauczycielem Pawła! FAKTEM jest to, że NIE od Barnaby (bo w ogóle NIE od człowieka) Paweł orzymal Ewangelię, lecz od Pana Jezusa Chrystusa (Gal.1:11.12)!

  ''(11) Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią NIE jest wymysłem ludzkim.
  (12) NIE otrzymałem jej bowiem ani NIE nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi Ją Jezus Chrystus. (Gal.1:11.12)

  Zawiszo walczysz z FAKTAMI, walczysz z PRAWDĄ!

  Niejednokrotnie udowodniłeś, i tobie udowodniono, że wybierasz-wyciągasz z Biblii te zdania-wersy, które twojej bajce odpowiadają!

  Wszystkie INNE wersy, a więc WIĘKSZOŚĆ Ewangelii unieważniasz, stawiając siebie, twoje przeświadczenia PONAD Biblię!

  http://bar-bara.neon24.pl/post/125177,apostol-pawel-wierny-uczen-pana-jezusa-cz-i
  http://bar-bara.neon24.pl/post/125212,apostol-pawel-wierny-uczen-pana-jezusa-cz-ii


  _*-*-*-*_

  Piszesz:

  ''... wypełniać wszystkich obowiązków prawowitego Żyda...''
  //

  Zawiszo w Biblii NIE było i NIE ma ani jednego słowa o żydach!

  Opisywani w Biblii potomkowie Abrahama, Izraelici, judejczycy.., są z ojca, NIGDY z matki!

  A jak wszscy wiemy żydzi są z matki, a NIE z ojca!
 • @Bara-bar
  https://static.geo.de/bilder/e0/e1/35308/galleryimage/9364d213758004d74921f53808aad4b8.jpg


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Bara-bar 21:00:52
  Ja nie piszę komentarzy nie na temat, tylko fakt iż ty nie rozumiesz nie Biblii, wyszukujesz tylko zdania, które ci pasują nie próbując zrozumieć, co przez te zdania chciano powiedzieć powoduje, iż wydaje ci się, że mój komentarz jest nie na temat. Szympans, którego zdjęcie przedstawił to KerenOr dokładnie odzwierciedla poziom waszej niewiedzy.

  Prawdą jest, że jedyną prawdziwą Ewangelią jest Ewangelia Chrystusowa a każda inna jest niewłaściwa, tyle, że do dowodzenia tej prawdy list do Galatów zupełnie się nie nadaje, czego ty tego nie rozumiesz i dlatego w komentarzu umieściłem historię tego listu.

  Prosiłaś o źródła. Przeczytaj to:
  http://biblia.wiara.pl/doc/423790.Wprowadzenie-do-Listu-sw-Pawla-do-Galatow
  To jest właśnie analiza biblii w oparciu o historię, podczas gdy ty stosujesz metodę wyciągania zdania z kontekstu bo akurat to zdanie ci pasuje.
  Z listu Pawła wynika, że pośród nawróconych przez niego Galatów pojawiają się inni apostołowie. Prawdopodobnie są to wysłannicy tych, co w czasie ostatniej bytności Pawła w Jerozolimie mówili,

  Apostoł Paweł.
  Wielokrotnie pytasz, czy ty wierzysz Chrystusowi? Tak wierzę Chrystusowi, ale już niekoniecznie Pawłowi. Wierzę w ewangelię Chrystusową nie Pawłową. Zerknij tu
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1015 Na niebiesko masz wyraźnie napisane „Zasady Ewangelii Pawłowej” Ewangelia Pawłowa mimo, iż on twierdzi, że jego jest jedyną prawdziwą różni się od ewangelii apostołów Kościele Jerozolimskim.
  Tak, Paweł twierdzi, że Ewangelię otrzymał od Jezusa, przy czym nie opisuje jak ją otrzymał i co przez to rozumie. Nie chodził z Jezusem, nie słuchał jego nauk. Otrzymał objawienie i w „jednej paczce” całą naukę? To po co apostołowie chodzili z Jezusem przez 3 lata? Oczywiście możesz powiedzieć, że Bóg wszystko może, bo może, ale czy przypadkiem nie mamy czegoś takiego, że to Paweł twierdzi, że tylko jego ewangelia jest jedyną „ewangelią Jezusową”, choć on sam nigdy Jezusa na oczy nie widział? To co my uznajemy za testy kanonu to głównie nauka Pawła (ewangelia Pawłowa).
  Wiedza Pawła pochodzi od chrześcijan, których jako Szaweł prześladował, od Barnaby, z którym dużo przebywał, od innych apostołów i głównie z własnych przemyśleń, modlitw. Paweł jest reforamatorem nauki Jezusa nie jej czystym wyrazicielem. Oczywiście, możesz powiedzieć, "Bóg wszystko może" i to z pewnością zamyka dyskusję, tylko, czy na pewno Bóg tego chciał? Słowa Jezusa są w ewangeliach Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, w listach Pawła są słowa Pawła i jego uczniów.

  Jak możecie nauczać o Biblii, kiedy brakuje wam podstawowej wiedzy biblijnej? Małpa KerenOr chwyta się za głowę.
 • @
  Myślę, że warto zwrócić uwagę, warto sprawdzić co znaczy zwrot występujący np. w powyżej przytoczonym wersie z Dziejów 13:46, mianowicie: ''życia wiecznego''.

  Co znaczy zwrot: 'życie wieczne', czyli greckie: 'aiōniou zōēs'?

  http://biblehub.com/interlinear/acts/13-46.htm

  Jakie to życie i KIEDY się rozpoczyna?

  Co znaczy greckie słowo 166. aiónios:

  http://biblehub.com/greek/166.htm

  Z nauki Ewangelii jasno wynika, że to życie ''wieczne'' znaczy wiekowe i zaczyna się już tu za życia ziemskiego DLA TYCH, którzy narodzili się z Ducha, czyli powtórnie - z nieba.

  To 1000 letnie Królestwo niebieskie. To jest właśnie to życie wieczne-wiekowe.

  Dopiero PO tym długim 1000 letnim wieku-czasie, po Sądzie, zaczyna się czas nieskończony.

  Czyli ci o których napisano, że nie będą mieli życia wiecznego, znaczy tych, którzy nie będą w 1000 letnim Królestwie niebieskim!

  Natomiast to wcale NIE znaczy że będą zabici, unicestwieni..., bo wiemy z Biblii, że NA PEWNO zmartwychwstaną i pójdą na Sąd Boży!

  Sąd Boży NIE zabija, bo Bóg NIE grzeszy, On NIE łamie Swych Przykazań!
 • @Zawisza Niebieski 22:52:50, a ty jak zwykle głupoty piszesz
  Nie pisz do mnie towarzyszu Zawiszo ''wy'', bo ja jedna jestem!


  Piszesz:

  ''Prawdą jest, że jedyną prawdziwą Ewangelią jest Ewangelia Chrystusowa''
  //

  Skoro Biblii przeczysz, Księgi Biblii odrzucasz, to SKĄD znasz Ewangelię Chrystusową?
  PODAJ ŹRÓDŁO!!!


  Piszesz:

  ''Wiedza Pawła pochodzi od chrześcijan, których jako Szaweł prześladował, od Barnaby...''

  Przeczysz Biblii, przeczysz nie tylko Pawłowi, ale też Piotrowi, KŁAMIESZ!


  Piszesz o Pawle:

  ''Nie chodził z Jezusem, nie słuchał jego nauk. ''

  Za to Judasz bezsprzecznie chodził, więc pewnie dlatego Judaszowi wierzysz!


  I ty, nie tylko jak bezrozumne zwierzę (Jud.10) odrzucasz Biblię, nie, ty idziesz dalej, ty powołujesz się na książkę autora o którym Biblia w ogóle nie wspomina! Nikt z Apostołów nie zna tego człowieka! Biblia o nim MILCZY!!!

  Ale, czy można się dziwić, że głupoty piszesz?
  Nie, nie można, ponieważ ty nawet nie wiesz kim sam jesteś.

  Głosisz, żeś katolikiem, jednak naukom katolickim przeczysz!
 • @Bara-bar 01:29:37
  No cóż Bara-bar, przy tym podejściu wiedza będzie ci zawsze obca. Biblię będziesz czytać jak małe dziecko rozprawę filozoficzną. Niby wyrazy rozumie, niby zdania rozumie ale treści którą autor tymi zdaniami chciał przekazać nie zrozumiesz. Kilka razy cię już pytałem, skoro w Biblii znajdujesz słowa "Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. " 1 Tym 2, 12] to dlaczego nauczasz? O autorze Bara-bar też w Biblii nie napisano, o mnie zresztą też. Żaden z apostołów nas nie znał. Więc po co czytać nasze teksty? Mówiąc twoim językiem, głupoty wypisujesz ogromne

  Ja nie odrzucam Biblii, ja w odróżnieniu od Ciebie próbuję ją zrozumieć. Ty zaś obrażasz autorów Biblii, wyciągając z niej oderwane zdania, tam gdzie ci pasują i twierdzisz, że autorzy tych teksów twoje myśli popierają. Nie popierają. Żeby podeprzeć swoją wypowiedź wypowiedzią innego człowieka trzeba zrozumieć to. co chciał powiedzieć a nie tylko słowa, które wypowiedział. Gdybyś chciała przeczytać ze zrozumieniem list do Gałatów, zrozumieć co Paweł chciał im przekazać, jaką sytuację opisuje. Gdybyś chciała zrozumieć, kim są ci przeciw nauce których Paweł występuje. Nie chcesz, pasowało ci zdanie o ewangelii Chrystusowej, to go użyłaś i wszystko OK. Paweł poparł Bara-bar. Nadal nie pojmujesz, dlaczego zaprotestowałem? Między czytać Biblię a rozumieć Biblię droga daleka, och daleka.

  Napisałaś "Głosisz, żeś katolikiem, jednak naukom katolickim przeczysz!" Wiesz, co być katolikiem nie oznacza nie myśleć. Tekst który ci podrzuciłem ksiądz katolicki napisał. On też nie wie kim jest? Bycie katolikiem nie zabrania rozumienia Biblii, nie zabrania czytania o historii Biblii. Masz błędne pojęcie o katolicyzmie.
 • @Zawisza Niebieski 03:56:46
  Po pierwsze Zawiszo, jak już WIELOKROTNIE pisałam, moim Nauczycielem jest Pan Jezus Chrystus i On daje mi zrozumienie Biblii!

  A ty Go nie znasz i dlatego nie znasz Ewangelii Jego, co ci wielokrotnie udowodniono, a także ty twymi wpisami udawadniasz własną ignorancję Biblijną.

  Po drugie, jak już WIELOKROTNIE ciebie na tym forum informowano (odsyłano do Biblii interlinearnej, byś sprawdził), że napisano:


  ''ŻONIE (1135.gynaiki, gynaika, guné) zaś nie pozwalam nauczać ani dominować nad MĘŻEM – ale (powinna) trwać w cichości.'' (1 Tym.2:12)

  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/strong/id/1135

  Zawiszo ja NIE jestem twoja żoną! I dlatego mam prawo ciebie nauczać!

  Po drugie ja wcale ciebie nie nauczam!


  Ja Zawiszo ŚWIADCZĘ o Panu Jezusie, o Jego Słowie, Jego nauce. Ja głoszę Ewangelię Jego!

  A ty Zawiszo kłamiesz, wyrywasz te wersy z Biblii, które pasują do twojej bajki, a wszystkie inne odrzucasz!

  Powołujesz się NIE na Biblię, lecz na jakieś komentarze jakiś ludzi, którzy Ewangelii przeczą!
 • @Bara-bar
  CHODZISZ PO BARDZO CIENKIM LODZIE!

  BARBARA NAPISAŁA:

  „Sąd Boży NIE zabija, bo Bóg NIE grzeszy, On NIE łamie Swych Przykazań”.

  Czyli, gdyby Pan Bóg wydał komuś wyrok śmierci na Sądzie to by według Ciebie zgrzeszył?

  Oj kobieto, stąpasz po bardzo cienkim lodzie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:11:23
  Nie będę gdybała i Pan Jezus nie jest cienkim lodem, lecz Skałą!!

  Wielokrotnie już odpowiadałam ci na ten temat, podawałam wersy Biblijne... Odpowiem ci i teraz, ale będzie to chyba po raz ostatni, bo nie chcę rzucać pereł...

  Ewangelia mówi o DWÓCH NARODZENIACH I O DWÓCH ŚMIERCIACH!

  Napisano, że zapłata za grzech jest śmierć. To śmierć pierwsza.

  Druga śmierć jest śmiercią dla grzechu.

  I każdy, kto tu za życia na ziemi nie umrze dla grzechu (śmierć druga), będzie musiał tą śmiercią drugą umrzeć w tzw. jeziorze ognia.


  Kerenie Bóg NIE jest zabójcą! szatan jest zabójcą!

  Bóg jest Dawcą życia!

  Pragnienia serc ludzi Bożych są ZGODNE z pragnieniami Bożymi!

  '' (3) Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
  (4) Który PRAGNIE, by WSZYSYCY ludzie zostali ZBAWIENI i doszli DO POZNANIA PRAWDY.
  (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
  (6) Który wydał Siebie Samego na okup za WSZYSTKICH jako świadectwo we WŁAŚCIWYM czasie.'' (Tym.2:3-6)


  Pragnienia twojego serca Kerenia są NIEzgodne z pragnieniem Bożym!
  Pragnienia twego serca są pragnieniami tych, którzy mają diabła-zabójcę za ojca!
  Masz pragienia babilonu, mówisz TYLKO ja (my wybrani, Bóg TYLKO nas wybrał, by TYLKO nas zbawić), nikt inny..!  Kerenie proś Pana Jezusa o zrozumienie, o narodzenie się z Ducha, o poznanie Go...
  Ale najpierw WYRZUĆ zakwas z twego serca, WYRZUĆ twoje pragnienia...
 • @Bara-bar
  JA ZASUGEROWAŁEM, ŻE PAN JEZUS JEST CIENKIM LODEM po którym kroczysz?

  Kobieto, myśl trochę... I przeczytaj mój wpis z chęcią zrozumienia go a nie z nienawiścią w sercu!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 16:48:53
  Kerenie, znów OSKARŻASZ? Czy wiesz czyją wolę pełnisz OSKARŻAJĄC? Sprawdź: Ap.12:10.

  Kerenie, wykazałam ci, że pragnienia twojego serca są sprzeczne z PRAGNIENIEM-WOLĄ Boga!

  Ja napisałam prawdę, a pawda Kerenie nie jest nienawiścią! Prawda też nie jest antysemicka, a przecież i o antysmityzm oskarżałeś mnie.

  Ja napisałam prawdę, bo ty tak właśnie jak napisałam głosisz!

  Napisz tu Kerenie, czy nieprawdą jest, że ty głosisz, że TYLKO wybrani (do których ty oczywiście siebie zaliczasz, ale nie tylko siebie i nie tylko tych, którzy ciebie jak Boga słuchają, lecz też NIEWIERZĄCYCH Panu Jezusowi żydów) będą zbawieni, a wszyscy inni zgładzeni, zabici, unicestwieni?

  Bo jeśli tego teraz już nie głosisz, to napisz co teraz głosisz.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031