Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
831 postów 6838 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

CHRYSTUS JEST ZBAWICIELEM WSZYSTKICH!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ewangelia naucza, że Śmierć Chrystusa zbawiła WSZYSTKICH ludzi! On jest Zbawicielem całego świata!

 
Wielu, jeśli nie wszyscy chrześcijanie (katolicy, protestanci, świadkowie J., amisze...) należą do swych religii, bo myślą, że muszą należeć do religii, aby być zbawionym. Wierzą, że muszą wypełniać nakazy religijne, aby być zbawionym. 
 
Wielu, jeśli nie wszyscy chrześcijanie myślą, że aby być zbawionym muszą coś robić - muszą spełniać  nakazy religijne, np. być ochrzczonym, bierzmowanym, modlić się w swych kościołach (zborach, salach królestwa...), chodzić na msze, chodzić po domach, wymawiać imię Jehowa, spowiadać się księdzu...
 
Ci, którzy tak wierzą, mają niezgodne z Ewangelią, czyli całkowicie wypaczone pojęcie o zbawieniu.
 
Ewangelia wielokrotnie PRZESTRZEGA nas przed takim myśleniem, przed taką wiarą! ponieważ taka wiara PONIŻA Śmierć Zbawiciela, stawia nasze uczynki = uczyki grzesznych ludzi PONAD Śmierć Pana Jezusa Chrystusa, czyli JEDYNĄ DOSKONAŁĄ OFIARĘ - JEDYNĄ która może zbawić świat z grzechów!
 
 
JESTEŚMY ZBAWIENI, ALE NIE Z POWODU NASZYCH UCZYNKÓW!
 
Biblia naucza, że NIE jesteśmy zbawieni z naszych uczynków (Ef.2:8,9)!
 
Nie tylko żaden z nas osobiście nie może NIC uczynić, aby być zbawionym, to w gole NIKT inny, w nikim innym nie mamy zbawienia (żadni świeci, żadni papieże, żadni aniołowie...), żadne modlitwy do świętych, żadne modlitwy do Maryji, żadne różance, żadne sakramenty..., NIE mogą nas zbawić i dlatego NIE zbawiają (Dz.4:12)!
 
TYLKO i WYŁĄCZNIE w Panu Jezusie Chrystusie jest Zbawienie, On Zbawił cały świat!
 
Zbawienie jest w całości Dziełem Pana Jezusa Chrystusa! On Dokonał tego Swą Śmiercią na krzyżu!
 
''(8) Łaską bowiem jesteście ZBAWIENI przez wiarę. A to pochodzi NIE od was, lecz jest DAREM Boga: (9) NIE Z UCZYNKÓW, aby się nikt nie chlubił.'' ( Ef.2:8,9)

''(12) I NIE MA w żadnym innym zbawienia, gdyż NIE DANO ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być ZBAWIENI.'' (Dz.4:12)
 
Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem całego świata! Jego Śmierć zbawiła wszystkich ludzi. Jego Śmierć jest Ofiarą Doskonałą, złożoną RAZ NA ZAWSZE za grzechy świata!
 
''(12) Ten przeciwnie, złożywszy RAZ NA ZAWSZE Jedną Ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga''(Hebr.10:12)

'' Oto Baranek Boży, który gładzi GRZECH ŚWIATA.'' (Jan.1:29)

''Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby ŚWIAT ZBAWIĆ (4982. sózó).'' (Jan.12:47)
 
 
''On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i NIE TYLKO za nasze, lecz również za grzechy CAŁEGO ŚWIATA.'' (1 Jan.2:2)
 
''My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela(4990.sōtēra) ŚWIATA.'' (1 Jan.4:14)
 
 
CZYM JEST ZBAWIENIE?
 
Występujące w Nowym Testamencie greckie słowo 4990.sōtēra (Zbawiciel, Wybawca) pochodzi od słowa 4982. sózó (sōthēsomai, sōson...)  -  znaczy nie tylko zbawienie, ratunek, ocalenie, ale także uzdrowienie, np:
 
''Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, RATUJ(4982. sózó, sōson), giniemy!'' (Mat.8:25)

'' Bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę ZDROWA (4982. sózó, sōthēsomai).'' (Mat.9:21)
 
 
Śmierć Pana Jezusa Zbawiła WSZYSTKICH ludzi! 
 
 
''(15) Ale NIE tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. 

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na WSZYSTKICH śmierć, to o ileż OBFICIEJ spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. 

(16) I NIE tak samo ma się rzecz z tym darem jak i że [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. 

Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ZE WSZYSTKICH grzechów.

(17) Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. 

(18) A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na WSZYSTKICH ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza NA WSZYSTKICH ludzi usprawiedliwienie DAJĄCE ŻYCIE. 

(19) Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka WSZYSCY stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego WSZYSCY staną się sprawiedliwymi. 

(20) Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze OBFICIEJ rozlała się łaska, (21) aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.'' (Rzym.5:15-20)
 
 
Mówiąc zatem w skrócie ZBAWIENIE jest wyratowaniem-wybawieniem WSZYSTKICH ludzi, ze wszystkich ich grzechów, czyli ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA.
 
NIE ma takiego grzechu, którego Śmierć Pana Jezusa nie może zbawić! Nie ma grzechu tak wielkiego, że przewyższa DOSKONAŁĄ Ofiarę - Śmierć Pana Jezusa! 
 
Dlatego właśnie WSZYSCY ludzie ZMARTWYCHWSTANĄ, bo Pan Jezus poniósł Śmierć za grzech wszystkich, za grzech całego świata! 
To czy dany człowiek wierzył, czy też nie wierzył, nie ma tu ŻADNEGO znaczenia.
 
 
DLATEGO NIE MA JEDZMY PIJMY, NIE MA ROBTA CO CHCETA (1 Kor.15:32), BO  WSZYSCY ZMARTWYCHWSTANĄ! 
 
Pan Jezus jest Zbawicielem WSZYSTKICH, On WSZYSTKICH Zbawił ze śmierci i dlatego, dzięki Jego Śmierci ABSOLUTNIE WSZYSCY ZMARTWYCHWSTANIEMY!
 
 
'' (21) Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] ZMARTWYCHWSTANIE.
 
(22) I jak w Adamie WSZYSCY umierają, tak też w Chrystusie WSZYSCY będą ożywieni, 

(23) lecz każdy według własnej kolejności. 

Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

(25) Trzeba bowiem, ażeby królował,aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 

(26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 

(28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 

(29) Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? 

Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? 

(30) Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny? (31) Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że KAŻDEGO DNIA UMIERAM*. 

(32) Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? 

Skoro zmarli NIE zmartwychwstają, to jedźmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.'' (1 Kor.15:21-32)
 
 
* śmierć DRUGA - śmierć dla grzechu, którą wierni Bogu umierają tu za życia na ziemi. Ci też będą w 1000 letnim Królestwie Bożym.
A ci, którzy nie umrą tą śmiercią za życia na ziemi, umrą śmiercią dla grzechu w jeziorze ognia (Ap.20:14).

KOMENTARZE

 • Witaj Barbaro,
  /muszą coś robić /
  Muszą wierzyć w chrystusową ofiarę okupu
  (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Jn 3:16 BT)

  Pozdrawiam

  BTW
  jednopał, jak zwykle, chyba się skompromitował
 • @ALL
  PAN JEZUS UMARŁ ZA SPOŁECZNOŚĆ WYWOŁANYCH. TAK UCZY APOSTOŁ PAWEŁ!

  "Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował SPOŁECZNOŚĆ WYWOŁANYCH i wydał ZA NIĄ SAMEGO SIEBIE...".

  List do Efezjan 5/25


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  "Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" /por. Rdz 3, 19/

  Niech na Czas Wielkiego Postu A.D. 2018 błogosławi Was Bóg Wszechmogący.

  https://pbs.twimg.com/media/DV8hSLOXkAAafHx.jpg
 • @
  napisano o Bogu:

  ''... Który dokonuje WSZYSTKIEGO zgodnie z zamysłem SWEJ WOLI '' (Ef.1:11)

  Liczy się TYLKO Wola Boga, bo TYLKO Wola Boga się spełni!

  Tu wola ludzi wierzących, czy niewierzących, jak również wola szatana nie ma ŻADNEGO znaczenia!!!

  Bo NIE wola ludzi, NIE wola szatana, LECZ TYLKO Wola Boga się spełni!

  Tak szatan, jak i niewierzący, jak i wrodzy Ewangelii ludzie mogą się sprzeciwiać Woli Boga ile tylko chcą, i nie ma to żadnego znaczenia, żadnego wpływu, bo Bóg jest WSZECHMOGĄCY i jako Wszechmogący Dokonuje On WSZYSTKIEGO zgodnie z zamysłem SWEJ Woli!

  On nie potrzebuje zgody NIKOGO, by czynić to co Sam chce, czego Sam Pragnie! Na tym polega Wszechmoc Boża!

  A jaka jest Wola Boga? Czego Wszechmogący Chce, Pragnie?

  Oto czego:

  ''Który CHCE, aby WSZYSCY ludzie byli ZBAWIENI i doszli do poznania prawdy.'' (1 Tm.2:4)


  A skoro WSZECHMOGĄCY CHCE-PRAGNIE, by WSZYSCY ludzie, byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to znaczy, że WSZYSCY ludzie będą zbawieni i dojdą do poznania prawdy!

  Na marginesie, pragnienia ludzi Bożych są zgodne z Wolą Boga.
 • @roux 22:11:20
  ''/muszą coś robić /
  Muszą wierzyć w chrystusową ofiarę okupu
  (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Jn 3:16 BT)''
  //

  O jakie życie tu chodzi, skoro Paweł pisze, że on UMIERA codziennie:

  ''(31) Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że KAŻDEGO DNIA UMIERAM'' (1 Kor.15:31)
 • @Bara-bar 00:26:00 jaki przekład przytaczasz?
  (31) Codziennie staję w obliczu śmierci. Zaręczam to, Bracia, radosnym uniesieniem z waszego powodu, którego doznaję w Chrystusie Jezusie, naszym Panu (PNŚ)

  "(31) Bracia! Przysięgam wam, którzy przynosicie mi chlubę w Chrystusie Jezusie Panu naszym, że codziennie narażam się na śmierć" (Bp)

  New International Version
  I face death every day--yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord.


  New Living Translation
  For I swear, dear brothers and sisters, that I face death daily. This is as certain as my pride in what Christ Jesus our Lord has done in you.

  International Standard Version
  I face death every day! That is as certain, brothers, as it is that I am proud of you in the Messiah, Jesus our Lord.

  NET Bible
  Every day I am in danger of death! This is as sure as my boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord.

  Poza tym trzeba zwrócić uwagę na kontekst:

  "(24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. (29) Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? (30) Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny? " (1 Kor 1:24-30)
 • @roux 09:52:49
  ''@Bara-bar 00:26:00 jaki przekład przytaczasz?''
  //

  Nie wiem dlaczego pytasz, bo przecież doskonale wiesz, że podaję wersy z najbardziej znanego przekładu, czyli z Biblii Tysiąclecia.

  Jednak nie dlatego, że uważam ten przekład za najlepszy, za doskonały, bo NIE ma przekładu doskonałego, ponieważ KAŻDY przekład Biblii jest zamawiany i tłumaczony NA POTRZEBY przywódców danej religii - teologów (dzisiejszych rabinów) i dlatego jest tak tłumaczony, by czytelnik myślał, że nauki głoszone przez tychże przywódców religijnych (pastorów, biskupów, papieży, ciała kierowniczego....) są zgodne z Biblią!

  I dlatego roux (i ty to też wiesz), od początku mojego pisania na Neonie (kiedyś Nowym Ekranie) odsyłam czytelników do Biblii interlinearnych, by każdy sprawdził jak napisano w grece.

  Poza tym, zgodnie z nauką Ewangelii kieruję czytelników do Pana Jezusa, bo jak napisano w Nim odsłania się, opada zasłona!

  ' (14) Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie.
  (15) I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.
  (16) A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada.'' ( 2 Kor.3:14-16)

  Bez Niego jesteśmy skazani na 'martwa literę', a tą zabija (2 Kor.3:6)!
 • ZBAWICIEL UMARŁ ZA LUDZI WIERZĄCYCH !
  Witam!

  Są tu tacy , którzy myślą , że Pan Jezus zbawi wszystkich ludzi ? Jest to nieprawda . Pan Jezus oddał swoje życie tylko za ludzi wierzących .

  Ananiasz i Safira, byli małżeństwem, jednak za kłamstwo, za oszustwo, zostali zabici . Przykładów na ten temat w Piśmie Świętym jest wiele np. z Potopem czy z Sodomą i Gomorą , wystarczy wziąć do ręki Biblię i sprawdzić . Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu może nie być odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym, jak Głosi Pan Jezus, ale niektórzy myślą inaczej i Naukę Pana Jezusa mają za nic .

  PAN JEZUS GŁOSI, ŻE BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU NIE BĘDZIE ODPUSZCZONE ANI W TYM WIEKU ANI W PRZYSZŁYM !!!!!!!

  Oj ! Nie wszyscy ludzie będą zbawieni !
  PAN JEZUS ODDAŁ SWOJE ŻYCIE TYLKO ZA LUDZI WIERZĄCYCH !!!

  Jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba jest w błędzie . Pan Bóg nigdy się nie myli i nie ma w Nim nawet chwilowego zaćmienia .Jeśli ktoś myśli inaczej ten przeciwstawia się Nauce Pana Jezusa ; Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga żywego !

  POZDRAWIAM !
 • @jassy27 20:11:08
  cześć Kerenie
 • @jassy27 20:11:08
  ''...zostali zabici .''
  //

  Czyli podobnie do Kerena, wierzysz w zabójcę.
  Pewnie również wierzysz, żeś specjalny, wybrany i dlatego myślisz: TYLKO JA NIKT INNY...
 • @
  Mam bana u Kerena, więc tutaj odpowiadam na jego notkę:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/142448,pan-jezus-umarl-za-spolecznosc-ludzi-wywolanych


  Jednak nie Kerenowi odpowiadam (bo to rzucanie pereł...), lecz jego notce.

  Proponuję, aby każdy porównał notki Kerena na temat zbawienia, zmartwychwstania.., z Ewangelią, a to dlatego, że jego notki są najlepszą przestrogą, bo są najlepszym przykładem na to co dzieje się z człowiekiem przesiągniętym nienawiścią, którego pragnienia serca są niezgodne z pragnieniem Boga.

  Napisano, o Bogu, że On:

  ''... PRAGNIE, by WSZYSCY ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.''(2 Tym.2:4)

  Jednak pragnienia Kerena, jego serca są sprzeczne z PRAGNIENIEM Boga!

  Keren głosi typowe dla nierządnicy (''TYLKO JA, NIKT INNY'') teorie. On głosi, że TYLKO 'wybrani' do których oczywiście Keren siebie zalicza będą zbawieni, a wszyscy inni będą zgładzeni, nawet NIE zmartwychstana na Sąd Boży!

  A przecież tajemnicą poliszynala jest, bo Ewangelia wyraźnie mówi, że WSZYSCY zmartwychwstaną, i dlatego w Biblii jest mowa o DWÓCH zmartwychwstaniach (np.Ap.20:1-20)!

  Jedno zmartwychwstanie dotyczy WIERNYCH Bogu, ci będą w 1000 letnim Królestwie Bożym.
  Drugie zmartwychwstanie dotyczy innych, ci zmartwychwstaną na Sąd Boży!
  A Sąd Boży nie znaczy zagłady, bo Bóg jest miłością...!
 • @Bara-bar
  CIEKAWE DLACZEGO KŁAMIESZ!

  Pierwsze zdanie i pierwsze kłamstwo: "Mam bana u Kerena"!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @roux
  NIE UWAŻASZ!

  Oj roux, pisz Ty już lepiej na temat biskupów pedofilów i innych takich, ponieważ kompletnie wszystko Ci się pomieszało!

  A przecież wystarczy spytać Szefów Portalu, czy ja i jassy to ta sama osoba! Myśl trochę chłopie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Chciałbym zapytać o tego Anty-Polaka.
  A co ten Anty-Polak tutaj chce?

  http://niezalezna.pl/217094-prymas-polski-o-wielkim-poscie
 • @57KerenOr 23:29:31
  Kerenie, FAKTEM jest, że NIE tylko dałeś mi bana i jednocześnie komentowałeś na moim blogu, to na dodatek pyszniacko zapowiedziałeś, że jak ci się spodoba, to będziesz u mnie komentował...

  To twoje bezczelne postępowanie roux delikatnie nazwał nietaktem:

  ''@57KerenOr 20:23:03
  Komentowanie u Blogera, którego się zbanowało, to nietakt jest, delikatnie mówiąc, celuje w tym Hel.''


  Kerenie od samego początku mojego pisania na tym forum dawałeś mi bany, potem odwoływałeś i tak w kółko Macieju.

  Kerenie znudziłeś i zmęczyłeś mnie tą twoją primadonnową bonanzą banami.
  Szkoda mi czasu Kerenie - WYKWINTNA primadonno, na sprawdzanie, czy już ci przeszło i bana odwołałeś, czy też nie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031