Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
860 postów 6955 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

WOLNA WOLA, UCZYNKI I ZBAWIENIE NA PRZYKŁADZIE FARAONA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

BÓG, WOLNA WOLA, WIARA, UCZYNKI I ZBAWIENIE NA PRZYKŁADZIE FARAONA Ewangelia - Dobra Nowina na przykładzie faraona.

 
Czy faraon o którym mowa w Ks.Wyj.9 - Wyj.15, Rzym.9:17,18  będzie zbawiony?

Czy Faraon wierzył Bogu? Czy dobre były jego uczynki? Czy faraon miał wolną wolę? Czyją wolę pełnił faraon sprzeciwiając się Mojżeszowi?


Napisano:

'' 17 Albowiem mówi Pismo do faraona:
PO TO właśnie cię wzbudziłem, ABY okazać na tobie Moją Potęgę i żeby rozsławiło się Moje Imię po całej ziemi.
18 A zatem komu Chce, Okazuje miłosierdzie, a Kogo Chce, CZYNI ZATWARDZIAŁYM.'' (Rzym.9:17,18)

''(21) Pan rzekł do Mojżesza: Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem.
JA ZAŚ UCZYNIĘ UPARTYM JEGO SERCE, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu.'' (Wyj.4:21; podobnie Wyj.7:3; 9:12; 10:1,20,27; 11:10; 14:4,8,17)


Z wersów tych wynika, że faraon pełnił Wolę Boga.
Faraon był jak to nazwano w Liście do Rzymian 9 naczyniem/narzędziem Boga.

To, że faraon pełnił Wolę Boga powinno być dla każdego jasne i zrozumiałe, bo to wynika z definicji Boga! Napisano, że Bóg jest Wszechmogący, że TYLKO Bóg ma Wolną Wolę, nikt inny! Całe stworzenie poddane jest Woli Boga! I nikt nie może sprzeciwić się Jego Woli (Rzym.9:19).

Napisano:

''11 Bo gdy one jeszcze się NIE urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły - aby niewzruszone pozostało POSTANOWIENIE Boże, powzięte na zasadzie Wolnego Wyboru,
12 zależne NIE od uczynków, ale od Woli Powołującego - powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu, 13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.'' (Rzym.9:11-13)


''(20) Stworzenie bowiem zostało PODDANE marności - NIE z własnej woli, ale że względu na Tego, Który je PODDAŁ - w nadziei, (21) że również i ono ZOSTANIE wyzwolone z niewoli zniszczenia/zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwałę dzieci Bożych.  (22) Wiemy przecież, że CAŁE stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. '' (Rzym.8:20-22)

biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/6/chapter/8/verse/21/param/1


Ewangelia naucza, że całe stworzenie zostało poddane marności/zniszczeniu/zepsuciu/grzechowi NIE z własnej woli, lecz z Woli Boga!

Jest to oczywiste, ponieważ On jest Bogiem!!!

A Bóg jest Wszechmogący, czyli dla Niego NIE MA rzeczy niemożliwych (Mat.19:26), jest Bogiem ''Który dokonuje WSZYSTKIEGO zgodnie z zamysłem SWEJ WOLI''(Ef.1:11).

 

Napisano, że Pan Jezus [JHWH jest zbawieniem] Chrystus [Pomazaniec] Zbawił nas Swą Śmiercią. Zbawienie w całości jest Jego dziełem!
Dlatego NIE mamy żadnego wpływu na własne zbawienie, NIE możemy NIC zrobić, aby być zbawionymi:

'' (8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi NIE od was, lecz jest DAREM Boga: (9) NIE z uczynków, aby się nikt nie chlubił.'' (Ef.2:8,9)


'' (12) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.'' (Dz.4:12)

'' (20) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (21) Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
(22) I JAK w Adamie WSZYSCY umierają, TAK też w Chrystusie WSZYSCY będą ożywieni'' (1 Kor.15:20-22)

'' (28) Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: (29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - zmartwychwstaną na sąd.'' (Jan.5:28,29)

''(10) Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą WSZYSTKICH ludzi, ZWŁASZCZA wierzących.''(1 Tym.4:10)

''(1) Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za WSZYSTKICH ludzi: (2) za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
(3) Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) Który pragnie, by WSZYSCY ludzie zostali ZBAWIENIE i doszli do poznania prawdy. ''(1 Tym.2:1-4)


                                              * * * 


O co zatem chodzi w wersach, które mówią o Sądzie niesprawiedliwych - złych, o jeziorze ognia - czyli śmierci drugiej?

Czy śmierć druga - jezioro ognia należy rozumieć dosłownie? czy też jest to opis symboliczny, opisujący śmierć dla grzechu?

Ja wierzę - ja wiem, że śmierć druga w jeziorze ognia to symboliczny opis śmierci dla grzechu. Przez tą śmierć wszyscy musimy przejść. Jedni za życia na ziemi, a drudzy PO 1000 latach na Sądzie w jeziorze ognia.

Ale jeżeli jak upierają się niektórzy należy rozumieć to dosłownie, wtedy znaczy to, nie tylko, że inne wersy z Apokalipsy mamy rozumieć dosłownie, lecz, że w Biblii są sprzeczności, że Bóg jest zmienny.
Czyli, że raz Bóg jest Wybaczający, Miłujący swych wrogów, a innym razem jest straszliwy, ma cechy szatana-zabójcy i dosłownie męczy ludzi w ogniu tylko po to, by tych, których stworzył unicestwić!

KOMENTARZE

 • zatroskana
  Ty się nie martw o faraona lecz o siebie :))))))
 • Schodzisz na niebezpieczne tematy
  Czytam Twoje wpisy, nie wypowiadam się, bo widzę, że walczysz z KerenOr, ale tu już jesteś w dziedzinie ci dalekiej, bo Historii.

  Mojżesz, dziecko ideologii Echnatona, i monoteistycznego kultu Atona. Z drugiej strony poruszasz mocno dyskutowaną w początkach chrześcijaństwa rolę Judasza. Kim był? Zdrajcą, co wydal Jezusa, a może wykonawcą woli Boga?
  Jak przeczytamy z Biblii, Jezus po rozgonieniu kupców ze świątyni czym naraził się Saduceuszom chodzi wolno, nikt go nie ściga. Dlaczego? Koszary rzymian były o kilkaset kroków od miejsca, gdzie Jezus pogonił kupców, a czas niebezpieczny, Pascha, w Jerozolimie liczba przebywających wzrasta 10 krotnie. Bo się bali, nie Jezusa, Jezus nadal naucza i jest otoczony przez tłum, gdyby aresztować nauczyciela pozstał by tumult, a akurat tego zarówno Saduceusze jak i Rzymianie nie chcieli. W ogrodzie oliwnym nie był tylko Jezus i jego senni uczniowie. Tam były tlumy niewystarczająco bogatych by sobie miejsce spoczynku wykupić. Nikt tej nocy by Jezusa nie znalazł, gdyby nie Judasz.

  Więc pytanie czy Judasz wykonywał wolę Boga, by Jezus mógł umrzeć za odkupienie ludzi, za co mu się należynajwyższa chwała. Czy też był zdrajcą, co wydał Jezusa na śmierć, za co mu się nalezy potępienie. Zaź Jezus umiera nie z woli Boga, a na skutek zdrady jednego ze swych współtowarzyszy. Determinizm, czy wolna wola? Jeśli determinizm, czy Hitera można potępiać za ludobójstwo II wojny swiatowej?
 • @
  Są między nami tacy, którzy lekceważą WIELE wersów Pisma, Oni WYBIÓRCZO traktują wersy Biblijne. Oni podają TYLKO te wersy, które mają przekonać czytelnika o tym, że Bóg ma cechy szatana, że On zabija, że On wcale nie miłuje swych wrogów...

  Keren tak czyni.
  Keren powołuje się między innymi na fragment Dz. 5:1-10 w nadziei, że przekona czytelnika o tym, że Bóg jest bezlitosnym mordercą niczym nie różniącym się od szatana!

  Co napisano we fragmencie Dz.5:1-10? Czy napisano, że Bóg, lub Duch Boży zabił Ananiasza i Safire?
  Nie, tak wcale NIE napisano!

  Dlaczego zatem umarli?

  Oczywiście dlatego, że my ludzie jesteśmy śmiertelni!

  Umieramy nie tylko ze starości, lecz na atak serca, z wielkiego stresu, ze strachu...
 • @Bara-bar
  ALE TERAZ GŁUPOTĘ STRZELIŁAŚ KOBIETO!

  TAK! MARTW SIĘ O SIEBIE A NIE O FARAONA! I poproś Pana Jezusa o pomoc...

  Pozdrawiam Basiu!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 01:23:45
  ''ALE TERAZ GŁUPOTĘ STRZELIŁAŚ KOBIETO!''
  //

  Ależ ja DOSKONALE wiem, że dla ciebie to głupota.
  Właśnie o to chodzi, że dla ciebie to głupota, bo jesteś ZMYSŁOWY!


  ''(14) Człowiek ZMYSŁOWY bowiem NIE pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha.

  GŁUPSTWEM mu się to wydaje i NIE może tego poznać, bo TYLKO DUCHEM można to rozsądzić. ''(1 Kor.2:14)  Dlatego właśnie pisałam, że jesteś jak faruzeusz Sawel, a powinieneś być jak Apostoł Paweł.
  Masz cechy faryzeuszy, a nie Apostołów Pana Jezusa!

  Widzisz i rozumiesz w Biblii te srawy, które można poznać zmysłami, jak np. sześcioramienny, a nie siedmioramienny Świecznik.

  Ale sprawy Duchowe, są dla ciebie niezrozumiałe. Nie rozumiesz co to znaczy, że Bóg jest Wszechmogącym, Miłością... To dla ciebie TYLKO słowa.
  Słowami Go wielbisz pisząc: Majestat Ojca, Ukochany Syn...
  Ale sercem DALEKO jesteś od Niego!

  I dlatego OBRAŻASZ Boga - Zbawiciela naszego przypisując Mu cechy szatana-zabójcy pisząc, że On zabije, całkowicie unicestwi Swych wrogów!
 • @Bara-bar
  NIE CZAISZ BAZY DLATEGO ZOSTAŁAŚ WYAUTOWANA!

  http://m.neon24.pl/88781ebe1f3bdb26fe2fa2995bec1b26,0,0.png

  Hmmm... Zapewne według Ciebie Ananiasz i Safira umarli ze strachu, lub z wielkiego stresu, jak napisałaś powyżej! Jednak bardzo ale to bardzo nieładnie piszesz!

  Otóż Pan Bóg zabił Ananiasza i Safirę. Zrobił to najprawdopodobniej za sprawą Swojego Anioła ale unicestwił Ananiasza i Safirę Pan Bóg!

  I wielkie głupoty pleciesz pisząc, że nazywamy Pana Boga zabójcą. Po prostu zaklejone masz oczy i nie widzisz sprawy oczywistej a mianowicie tej, że Pan Bóg Dokonał Osądu i wykonał wyrok! I dlatego Pan Bóg nazwany jest Sędzią!

  Użyję porównania ponieważ widzę, że nie jarzysz: Otóż wyobraź sobie, że schwytano zabójcę. Sędzia zebrał ławę przysięgłych, która orzekła, że facet jest winny! Zatem wydano wyrok: Kara śmierci!

  Czyli według Twojego bardzo chorego rozumowania Sędzia oraz ława przysięgłych to zabójcy... A przecież to nieprawda! Zabójcą był ów człowiek a Sędzia i ława przysięgłych dokonali osądu i został wydany wyrok. Teraz kumasz?

  http://m.neon24.pl/88781ebe1f3bdb26fe2fa2995bec1b26,0,0.png

  I tyle... No ale Ty w kolejnych wejściach będziesz wypisywała kolejne głupoty. Na końcu okaże się, że Ananiasz i Safira umarli z powodu bardzo wysokiej gorączki. I ze Sprawiedliwości Bożej i Jego Natychmiastowego Osądu robisz farsę i jeżeli nie zmienisz swojego postępowania to możesz zostać ukarana, ponieważ w złym świetle stawiasz Boga Ojca oraz Boga Syna. A jak wiesz "straszna to rzecz wpaść w Ręce Boga Żywego".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 16:21:43
  Kerenie, wszystko ci się kompletnie pokiełbasiło!

  Piszesz:

  ''Zapewne według Ciebie Ananiasz i Safira umarli ze strachu, lub z wielkiego stresu, jak napisałaś powyżej!''


  A nie bali się, nie wstydzili się..., że okłamali i zostali nakryci na kłamstwie?
  Ja stresowałabym się bardzo, wstydziłabym się niesamowicie, bo nie jestem psychopatką!


  Kerenie tą śmiercią (śmiercią PIERWSZA-cielesną) umarli również uczniowie i Apostołowie Pana Jezusa, np. Piotr, Paweł, Jan, i wielu innych!

  A ty Krenie co? nieśmiertelny jesteś? Od kiedy?

  Po za tym za godzinę, lub jutro możesz paść trupem - umrzeć i co wtedy?
  Czy wtedy będzie to znaczyć, że umarłeś ze względu na głupoty, które tu głosisz?


  Kerenie, przecież wierny uczeń Chrystusa Szczepan też umarł i to w czasie, kiedy głosił Ewangelię (Dz.7:2-60)!!!


  Piszesz do mnie:

  ''Otóż Pan Bóg zabił Ananiasza i Safirę. Zrobił to najprawdopodobniej za sprawą Swojego Anioła ale unicestwił Ananiasza i Safirę Pan Bóg!''

  ''Pan Bóg zabił '' - czyli jest zabójcą
  ''najprawdopodobniej'' - czyli nie wiesz, a więc spekulujesz
  ''Swojego Anioła'' - jakiego anioła?
  ''unicestwił '' - przecież Pismo nazywa tą śmierć snem śmierci, a nie unicestwieniem!

  Skąd ty wziąłeś słowo 'unicestwienie'?  Jeszcze raz powtórzę, piszesz:

  ''Otóż Pan Bóg zabił Ananiasza i Safirę''

  ''I wielkie głupoty pleciesz pisząc, że nazywamy Pana Boga zabójcą.

  Po prostu zaklejone masz oczy i nie widzisz sprawy oczywistej a mianowicie tej, że Pan Bóg Dokonał Osądu i wykonał wyrok! I dlatego Pan Bóg nazwany jest Sędzią!''
  //


  Kerenie, przecież Sąd dopiero BĘDZIE!
 • ciąg dalszy Kerenie
  Kerenie, czy znasz ten wers?

  ''(22) Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla Swiętego Imienia Mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście.'' (Ez.36:22)

  Czy rozumiesz?
 • @Bara-bar
  JA JUŻ SKOŃCZYŁEM!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 16:11:41
  ''JA JUŻ SKOŃCZYŁEM!''
  //

  To spuść wodę!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930