Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
860 postów 6956 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

BÓG BIBLIJNY, A BÓG WEDŁUG CHRZEŚCIJAN

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zbawi? czy niezbawi? Czyli kogo głoszą chrześcijańscy nauczyciele?

 
Większość chrześcijańskich nauczycieli chce abyśmy im wierzyli, że Wszechmogący, Wszechwiedzący Bóg, Który jest Miłością uczyni to, czego żaden rodzic nie uczyniłby, mianowicie, że da życie miliardom grzesznych, słabych ludzi z których wybierze małą grupkę, by obdarzyć ich Swą nieskończoną miłością, a resztę będzie męczył - palił w ogniu wieczystym na zawsze, nie po to by się nawrócili, bo według nich wtedy jest już za późno, więc ten ogień wieczysty to po prostu kara dla samej kary i całe niebo będzie na wieczność przyglądało się tym wieczystym mękom!

Są też inni chrześcijanie, którzy głoszą, że Bóg po prostu zabije tych, których nie wybrał, bo On drugiej szansy już nie daje.

Oczywiście według nich to właśnie oni są wybrańcami Boga, a każdy, kto ich nie słucha, kto do nich nienalezy jest skazany na męki wieczne, lub śmierć.


Otóż Biblia mówi, że Pan Jezus Chrystus Umarł nie tylko za niektórych, lecz za grzechy wszystkich (całego świata):


'' (2) On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i NIE TYLKO za nasze, lecz również za grzechy CAŁEGO ŚWIATA.'' (1 Jan.2:2)

Chrześcijaninie, który wierzysz w niezgodne z Biblią doktryny mam do ciebie kilka pytań:

1. Czy Bóg jest Wszechmogący? Na czym polega Jego Wszechmoc?

2. Czy Bóg Stwarzając świat Miał PLAN? Jeśli tak, to jaki był ten PLAN?

2. Czy Bóg potrzebuje naszej zgodny, naszego dozwolenia, by nas Zbawił? Czy jest coś niemożliwego dla Boga?

3. Czy człowiek decyduje o tym co Bóg uczyni? Kto decyduje o tym co Bóg uczyni: Bóg, czy człowiek?

4. Czy szatan może uczynić coś, cokolwiek na co Wszechmogący Bóg mu niedozwoli?
A jeśli Bóg dozwala, to czy nie jest to zgodne z Jego Wolą?

5. Czy Ewangelia znaczy śmierć lub męki w ogniu wiecznym?

KOMENTARZE

 • @ALL
  PAN JEZUS UMARŁ ZA WYBRANYCH!

  "(25) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował WYBRANYCH i wydał za NICH samego siebie, (26) aby ICH uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (27) aby osobiście stawić przed sobą WYWOŁANYCH jako CHWALEBNYCH, nie mających skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby byli święci i nieskalani". 

  List Apostoła Pawła do Efezjan 5/25-27


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57Kerenie,
  TYLKO za wybranych?

  Kerenie odpowiedz na pytania zawarte w notce.
 • @AUTORKA
  WAŻNE PYTANIA AUTORKI TEKSTU NA TEMAT BOŻEJ MOCY!

  Autorka powyższego tekstu zadała pytania:

  "1. Czy Bóg jest Wszechmogący? Na czym polega Jego Wszechmoc?".

  Pan Bóg, Pan Jezus jest Wszechmogący a skoro Wszystko Może to ma prawo jednym dać zbawienie a innym nie!

  "2. Czy Bóg Stwarzając świat Miał PLAN? Jeśli tak, to jaki był ten PLAN?".

  Oczywiście, że Pan Jezus stwarzając świat miał Plan a wiedząc bardzo dobrze o tym, że człowiek zgrzeszy, (bo przecież Pan Bóg jest Wszechmogący), dla jednych przewidział zbawienie a dla innych nie!

  "3. Czy człowiek decyduje o tym co Bóg uczyni? Kto decyduje o tym co Bóg uczyni: Bóg, czy człowiek?"!

  Oczywiście, że Pan Jezus i Bóg Ojciec decydują o losach świata dlatego żaden człowiek w ich zamierzeniu nie jest w stanie im przeszkodzić, nawet Autorka powyższego Artykułu!

  "4. Czy szatan może uczynić coś, cokolwiek na co Wszechmogący Bóg mu nie dozwoli?
  A jeśli Bóg dozwala, to czy nie jest to zgodne z Jego Wolą?".

  Nie, szatan ani żaden człowiek, w tym Autorka powyższego artykułu nie mogą zrobić nic do czego Pan Bóg nie dopuści!
  Nie, jeśli Pan Bóg dozwala to NIEKONIECZNIE musi to być zgodne z Jego PRAGNIENIEM, lecz wielokrotnie zło uczynione przez człowieka jak i przez szatana Pan Bóg może obrócić na dobro!

  I przykładowo: Pragnieniem Stwórcy nie było to, by Adam i Ewa zgrzeszyli lecz Jego Wszechmoc "Wiedziała" jak sprawy się potoczą dalej dlatego nikt nie może się sprzeciwić Jego Postanowieniom!

  "5. Czy Ewangelia znaczy śmierć lub męki w ogniu wiecznym?".

  Ewangelia to słowo greckie tłumaczone popularnie jako "Dobra Nowina". Jeżeli za wprowadzenie w czyn Dobrej Nowiny otrzyma człowiek Łaskę Zbawienia to za nieposłuszeństwo czyli szerzenie Złej Nowiny otrzyma człowiek karę! Biblijne określenie kary zwanej ogniem wiecznym, lub jeziorem ognia i siarki oznacza dla Autorki powyższego artykułu oczyszczanie z grzechów a dla innych ludzi ostateczne zniszczenie!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Świat już kiedyś był
  Świat już kiedyś był i okazało się, że prócz jednej rodziny nie było już nikogo, kto pozostałby posłuszny Bogu.

  Dalej: z lektury Biblii wiemy, że nie ma niczego co już wcześniej by nie zaistniało.

  Wiemy też, że Bóg po to swojego Syna posłał na świat, by ten uratował to co nieuchronnie parło do zguby.

  Wiemy że Bóg zapłakał nad swoim dziełem.

  Do królestwa Boga mają wstęp ci, którzy skorzystają z tego co przyniósł Chrystus. Bo Bóg będzie wraz z nimi. Bóg u swego boku nie postawi sobie nieposłusznych i o tym mówił Chrystus.
  Znacie zapowiedź Sądu Ostatecznego.

  Pod koniec czasów ma być szeroko głoszona Ewangelia. Widać już pierwsze jaskółki.
 • Kerenie zbawieni są wszyscy ludzie! Twoja zgoda niepotrzebna! :)))
  Napisano:

  '' (8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest DAREM Boga:
  (9) NIE z uczynków, aby się nikt nie chlubił.'' (Ef.2:8,9)


  Nikt z nas nie może nic uczynić, aby być zbawionym, ani nie może nic uczynić- tak nagrzeszyć, aby zbawionym nie być!


  '' Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze OBFICIEJ rozlała się łaska'' (Rzym.5:20)

  Grzech bowiem nie przewyższa łaski!


  ''32 Albowiem Bóg poddał WSZYSTKICH nieposłuszeństwu, aby WSZYSTKIM okazać swe miłosierdzie.'' (Rzym.11:32)


  ''6 Chrystus bowiem umarł za nas, JAKO ZA grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. 7 A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.

  8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze GRZESZNIKAMI.

  9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez KREW Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.

  10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy POJEDNANI z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. '' (Rzym.5)


  '15 Ale NIE tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski.
  Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż OBFICIEJ spłynęła na nich WSZYSTKICH łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

  16 I NIE tak samo ma się rzecz z tym darem jak i że [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego.
  Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie że WSZYSTKICH grzechów.

  17 Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż BARDZIEJ ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.

  18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza NA WSZYSTKICH ludzi usprawiedliwienie dające życie.

  19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego WSZYSCY staną się sprawiedliwymi'' (Rzym.5)


  Kerenie obrażasz Boga (bo Go nie znasz) i dlatego czynisz Go na twoje podobieństwo.

  Ale tym co mówisz o Bogu pokazujesz tylko twoje serce, pokazujesz, że nie ma w tobie miłości.
 • @Bara-bar 01:20:17
  Wszyscy zbawieni z Hitlerem Polpotem i innymi sadystami i/oraz psychopatami, z zabójcami, guślarzami psami i bałwochwalcami
  Doskonale przyswoiła pani nauki ludzkie: Pawła, Saula i Szawła.
 • @Bara-bar 01:20:17
  Rz 3:7 (słowa Pawła) Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

  Wyłapała pani te kłamstwo ku chwale, czy nie?
 • @Bara-bar
  ZBAWIENIE DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE WSZYSTKICH LUDZI WYBRANYCH!

  Przytoczyłaś mowę Apostoła Pawła do Efezjan 2:8, 9!

  Oczywiście, że zbawienie jest Darem Bożym otrzymanym dzięki Boskiej Łasce, nigdy nie pisałem inaczej! Czy ja kiedykolwiek napisałem, że uczynkami człowiek może zapracować na zbawienie? Nigdy o tym nawet nie wspomniałem natomiast przytoczyłem wielokrotnie cytat mówiący, że "wiara bez uczynków jest martwa".

  Napisałaś: "Nikt z nas nie może nic uczynić, aby być zbawionym, ani nie może nic uczynić- tak nagrzeszyć, aby zbawionym nie być!".

  Proponuję byś przestała rządzić Panu Bogu!

  Zacytowałaś:

  ''32 Albowiem Bóg poddał WSZYSTKICH nieposłuszeństwu, aby WSZYSTKIM okazać swe miłosierdzie''. (Rzym.11:32)

  Z kontekstu bardzo wyraźnie wynika, że mowa jest o usprawiedliwieniu tych, którzy są z obrzezania czyli izraelitów.

  Do fragmentu z Listu do Rzymian 5/6, 7 ja proponuję werset 17:

  " (17) Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej CI, KTÓRZY OTRZYMUJĄ OBFITOŚĆ ŁASKI I DARU SPRAWIEDLIWOŚCI, KRÓLOWAĆ BĘDĄ w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa". 

  Zatem dalsza obietnica mówiąca o tak zwanych "WSZYSTKICH" dotyczy tych wszystkich, którzy "OTRZYMUJĄ OBFITOŚĆ ŁASKI I DARU SPRAWIEDLIWOŚCI" a nie wszystkich ludzi i wierzących, i niewierzących!

  Do Listu Apostoła Pawła do Rzymian 5/ 9 tegoż rozdziału przez Ciebie zresztą zaproponowanego!

  Cytat:

  "9 Tym bardziej więc BĘDZIEMY PRZEZ NIEGO ZACHOWANI OD KARZĄCEGO GNIEWU, gdy teraz przez KREW Jego zostaliśmy usprawiedliwieni". 

  Czyli dzięki Ofierze Syna Bożego ludzie wierzący będą zachowani od karzącego GNIEWU dlatego, że ludzie wywołani z tego świata zostali usprawiedliwieni KRWIĄ SYNA BOŻEGO!

  Kolejny cytat z rozdziału piątego, który podajesz (10) dotyczy ludzi wywołanych a nie zbereźników, morderców, gwałcicieli i heretyków!

  "10 Jeżeli bowiem, BĘDĄC NIEPRZYJACIÓŁMI, zostaliśmy POJEDNANI z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • chrześcijanin nie wybacza nigdy
  chrześcijanin nie wybacza nigdy zbrodni.....
  A Bóg jeszcze bardziej ;-) tak że jest brednią że wszyscy przeżyją sobie polpoty i inne draństwo. Więcej podobno pijacy nie idą do nieba. Niebo jest dla wybranych, a nie dla wszystkich, tak było, tak jest, i tak będzie. Ktoś katolików ciężko oszukuje, zdziwiliby się gdyby się dowiedzieli, że księża żadnej winy z nich nie zdejmą xDD
 • @
  TO W TAKIM RAZIE, PO CO TA....

  Dla tych wszystkich którzy sądzą że Pan Jezus OSZCZĘDZI WSZYSTKICH, mam może nie tyle co pytanie, jak możliwość wewnętrznego przeanalizowania sobie, sytuacji jakie zaistniały lub jakie poprzez swą osobę Wprowadził Zbawiciel Przychodząc na ziemię.

  Skoro więc wszyscy będą zbawieni, po co Przyjście Zbawiciela, po co śmierć, po co nauczanie, skoro wszyscy będą Zbawieni, jaki byłby sens tego wszystkiego skoro i tak GRZESZNICY będą zbawieni.

  Złota Krew Zbawiciela Przelana na krzyżu BYŁABY FAŁSZYWA, BYŁABY NIEPOTRZEBNA I NIE BYŁABY DROGOCENNE PRZELANA, BO BYŁABY, FIKCJĄ, FAŁSZEM I CZYMŚ CO JEST NIEPOTRZEBNE.

  Można by się śmiało zastanowić nad tym, co dosłownie w nielogiczny sposób i mało wytłumaczalny dla rodzaju ludzkiego chciałby osiągnąć Zbawiciel skoro i tak byśmy byli Zbawieni.

  Idąc dalej tym tropem albo jak kto woli myślą , są ''SIŁY'' na ziemi, które teraz i dużo wcześniej psuły i psują zdrowe rozumowanie Nauk Pana Jezusa i nadal chcą karmić człowieka niezdrowymi Naukami, takimi jak przedstawia je autorka.

  Ja ze swej strony życzę każdemu, by porzucił takie myślenie, i karmiony Zdrowymi Naukami Pana Jezusa, walczył , trwał , głosił i umarł w wierze, bo właśnie dla takich ludzi, przygotowane jest Królestwo Boże.

  Z czystej psychologi nie wtrącając tutaj nawet wątków Biblijnych jako osoby dorosłe, stwierdzić możemy , biorąc przykład z życia naszego , że powiedzenie komuś: rób co chcesz, bo i tak będziesz zbawiony, jest niczym innym jak : podszeptem szatańskim, mającym na celu, UŚPIENIE CZUJNOŚCI CZŁOWIEKA, a czy Pismo nie mówi, ze mamy być czujni, gdyż przeciwnik nasz, diabeł chodzi wokoło nas szukając kogo by pochłonąć!?

  Tak, z ręką na sercu bez udziału Biblii, wzorując się na NIESPRAWIEDLIWOŚCI która jest na ziemi, wiem , że przestępcy bywają KARANI, jeśli więc będę wzorował się na SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ, wiem że SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA ICH DOPADNIE.

  BÓG, NIE DA SIĘ Z SIEBIE NAŚMIEWAĆ, I O TYM ZAPOMNIELI CI, KTÓRZY TAK SĄDZĄ!

  Pozdrawiam!

  http://m.neon24.pl/78779b852fca484567c6a9533056f2e0,0,0.jpg
 • @60grzegorz
  GRECKIE SŁOWO "SOTERIA" - ZBAWIENIE!

  Przyzwyczailiśmy się do słowa "zbawienie", gdy na język polski tłumaczymy wyraz grecki "soteria"!

  Jednak "soteria" to także "ocalenie", "wybawienie", czy "wyzwolenie"... "ratunek"...

  Co ważne w tematyce Biblijnej, owe uratowanie, ocalenie i wyzwolenie zgotowane jest tylko i wyłącznie tym, których Syn Boży uratuje, ocali i wyzwoli z tego świata. Na szatana zaś i na jego popleczników spadnie Boża Kara zwana jeziorem ognia i siarki.

  Niektórzy sieją zarazę na tym forum do tego stopnia, że występują przeciwko Bożemu Planowi zbawienia oraz zniszczenia!

  @ALL

  Ja oczywiście nie mam najmniejszego zamiaru sprzeciwiać się Woli Syna Bożego i życzę by Czytelnicy nie próbowali ze zbawczej Śmierci Pana Jezusa robić sobie kpin!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @
  Widzę, że wszyscy, którzy chcieli się wypowiedzieć w tym temacie wypowiedzieli się już, więc będę odpowiadała po kolei na koment każdego.
 • @Oracz
  Biblia naucza, że Bóg jest Wybawicielem-Zbawicielem, bo Zbawia-Wybawia On z choroby, przed wrogami...

  Wersy, które podałam mówią o zbawieniu ze śmierci do życia-zmartwychwstania. Dlatego mówią o wszystkich ludziach i wszystkich grzechach, bo WSZYSCY bez wyjątku zmartwychwstaną.

  Apostoł Jan pisze o DWÓCH zmartwychwstaniach (Ap.20).

  Mówisz o Hitlerze, Polpolcie, psychopatach, sadystach, zabójcach, guślarzach, bałwochwalcach.., i Sądzie Ostatecznym.

  Czy widzisz już swój błąd?

  Jeśli nie, to zwróć uwagę na to, że aby był ten Sąd Ostateczny, na którym będą sądzeni ci z drugiego zmartwychwstania, muszą oni najpierw zmartwychwstać.

  Czyli najpierw muszą być zbawieni ze śmierci do zmartwychwstania-życia.

  A kto według ciebie zbawia ze śmierci do zmartwychwstania-życia, jeśli nie Łaska Boża?
 • @Oracz 01:26:01
  ''Doskonale przyswoiła pani nauki ludzkie: Pawła, Saula i Szawła.''
  //

  Przecząc Apostołowi Pana Jezusa Pawłowi przeczysz Apostołom Pana Jezusa Piotrowi, Janowi..., a w konsekwencji Panu Jezusowi Chrystusowi - przeczysz Ewangelii Chrystusowej.

  Oto co Apostoł Pana Jezusa Piotr pisze na temat Apostoła Pawła, Jego listów i trudności, którzy mają pewni ludzie w zrozumieniu i jak OPACZNIE tłumaczą Pisma na SWOJĄ WŁASNĄ ZGUBĘ:

  ''15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również UMIŁOWANY nasz brat Paweł według DANEJ MU mądrości napisał do was, 16 jak również we WSZYSTKICH listach, w których mówi o tym.

  Są w nich TRUDNE do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni OPACZNIE tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na WŁASNĄ SWOJĄ ZGUBĘ.'' (2 Pio.3:15-16)

  To jest świadectwo Apostoła Piotra o prawdziwości Apostolstwa Pawła, o Jego listach i tych, którzy nierozumieja ani listów Pawła, ani Pisma w ogóle.

  Jestem pewna, że jeśli jesteś osobą wierzącą, przemyślisz to i zwrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa o zrozumienie.
  Ja w każdym razie życzę ci z całego serca, abyś zwrócił się do Zbawiciela, abyś Go poznał, bo to nie znanie martwej litery Pisma daje życie wieczne, lecz znanie Pana Jezusa.
  Pismo jedynie do tego prowadzi, dlatego napisano:

  ''3 A to jest życie wieczne:
  aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.'' (Jan.17:3)
 • @57KerenOr 13:17:05
  Dzięki Łasce Bożej, która jest Darem Boga, a nie z uczynków WSZYSCY będą zbawieni ze śmierci do życia!

  Wszyscy ludzie zmartwychwstaną!
  Łaska Boża zbawia WSZYSTKICH ze śmierci do życia.

  Nie można tak nagrzeszyć, aby nie zmartwychwstać! Nie ma takiego grzesznika, który nie zmartwychwstanie!


  Tak samo nierozumiesz - tak samo opacznie tłumaczysz listy Apostoła Pawła i inne Pisma na własną zgubę - jak komentator oracz, który wprost podważa Apostolstwo Pawła?
  Oracz się myli. Wszyscy się na początku mylimy.
  Mam nadzieję, że oracz się nawróci, że pozna Zbawiciela jeszcze tu za życia na ziemi.

  Jednak Kerenie, czy to nie jest ciekawe, że ty i oracz doszliście do tych samych wniosków? że identycznie tłumaczycie Pisma?


  Czy podważasz to, że będą DWA zmartwychwstania (Ap.20)? Czy nierozumiesz co znaczy zmartwychwstanie?

  Czy nierozumiesz, że bez Łaski Bożej NIKT nie może zmartwychwstać, bo wszyscy grzeszni jesteśmy, NIE ma ani jednego sprawiedliwego?!


  WSZYSCY ludzie, którzy kiedykolwiek żyli będą zbawieni - ZMARTWYCHWSTANĄ - ożyją dzięki ŁASCE Bożej, Która jest DAREM Bożym !!! i o tym mówią wersy podane przeze mnie, a które tłumaczysz opacznie na twoją własną zgubę.

  I tak jak napisałam NIKT nie może tak nagrzeszyć, aby nie był zbawiony ze śmierci do życia, by nie zmartwychwstał!

  Wszyscy bowiem zmartwychwstaną.
 • @Leon. 10:35:10
  ''chrześcijanin nie wybacza nigdy
  chrześcijanin nie wybacza nigdy zbrodni.....
  A Bóg jeszcze bardziej ;-)...''
  ''
  //

  Ja nie jestem chrześcijanką, lecz uczennicą Chrystusową, czyli On jest moim Nauczycielem, Jego znam, Jego słucham i Jemu wierzę i dlatego MIŁUJĘ moich wrogów, WYBACZAM moim wrogom, moim winowajcom. Nie mogę inaczej.

  Pan Jezus Chrystus mówi, że Bóg PRZEBACZA swoim wrogom!

  Pan Jezus Chrystus naucza:

  ''43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

  44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

  45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

  46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

  48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.'' (Mat.5)
 • @Leon. 10:35:10
  ''chrześcijanin nie wybacza nigdy
  chrześcijanin nie wybacza nigdy zbrodni.....''
  //

  Ty głosisz, że chrześcijanie nie wybaczają nigdy, czyli czynią WBREW nauce Pana Jezusa Chrystusa, który naucza:

  ''12 i przebacz nam nasze winy, JAK I MY przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
  13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

  14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

  15 Lecz jeśli NIE przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz NIE przebaczy wam waszych przewinień. '' (Mat.6)
 • @Bara-bar
  W KTÓRYM MIEJSCU PODWAŻYŁEM DWA ZMARTWYCHWSTANIA?

  Czy Ty czasami czytasz moje komenty ze zrozumieniem? Dość już głupot nagadałaś. Można by pomyśleć, że według Ciebie uratowany zostanie nawet sam szatan! Poniżasz Ojcowską i Synowską sprawiedliwość!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 23:19:28
  ''W KTÓRYM MIEJSCU PODWAŻYŁEM DWA ZMARTWYCHWSTANIA?''
  //

  Czyli teraz, raptem teraz zgadzasz się z tym, że WSZYSCY będą zbawieni, WSZYSCY ZMARTWYCHWSTANĄ?


  Piszesz:
  //
  ''Poniżasz Ojcowską i Synowską sprawiedliwość!''
  //

  Kerenie to ty i Grzegorz 60 poniżacie Ojca i Syna, bo przypisujecie Bogu cechy szatana, głosząc, że zabójca jest.
 • @57KerenOr 23:19:28
  ''W KTÓRYM MIEJSCU PODWAŻYŁEM DWA ZMARTWYCHWSTANIA?''
  //

  W tym miejscu, którym twierdziłeś, że TYLKO wybrani będą zbawieni. W tym właśnie miejscu PODWAŻAŁEŚ zmartwychwstania!

  A czy wiesz Kerenie, że Pan Jezus Chrystus mówi, że ci, którzy zmartwychwstaną już nie umrą, bo umrzeć nie mogą:

  ''(36) Już bowiem UMRZEĆ NIE MOGĄ, GDYŻ SĄ RÓWNI ANIOŁOMi są dziećmi Bożymi, BĘDĄC uczestnikami ZMARTWYCHWSTANIA.'' (Łuk.20:36)
 • @Bara-bar
  NAGINASZ DLA WŁASNYCH EGOISTYCZNYCH POTRZEB BOŻE SŁOWO!

  NAPISAŁEM DO CIEBIE:

  "W KTÓRYM MIEJSCU PODWAŻYŁEM DWA ZMARTWYCHWSTANIA!

  Ty napisałaś do mnie:

  "W tym miejscu, którym twierdziłeś, że TYLKO wybrani będą zbawieni. W tym właśnie miejscu PODWAŻAŁEŚ zmartwychwstania!".

  O nie Barbaro, teraz po prostu kłamiesz. Nigdy nie podważałem zmartwychwstania ludzi wierzących z chwilą powtórnego przyjścia Syna Bożego oraz nigdy nie podważałem cytatu mówiącego o tym, że "inni z umarłych nie ożyli aż się skończyło 1000 lat"!

  Zaczyna Ci się grunt pod nogami palić, ponieważ dochodzisz powoli do wniosku, że jednak jesteś omylną osobą i czegoś możesz nie wiedzieć! A cytat który przytoczyłaś powyżej dotyczy tylko i wyłącznie ludzi wierzących, ludzi wywołanych z tego świata!

  Oto szersza część Mowy Zbawiciela, którą opuściłaś!

  "35 Lecz CI, KTÓRZY UZNANI ZOSTANĄ ZA GODNYCH UDZIAŁU W ŚWIECIE PRZYSZŁYM i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania". 

  Ewangelia według Łukasza 20/35, 36

  Pan Jezus wyraźnie mówi "CI, KTÓRZY UZNANI ZOSTANĄ ZA GODNYCH UDZIAŁU W ŚWIECIE PRZYSZŁYM", a nie, WSZYSCY!

  Zaczynasz dla własnych potrzeb naginać Słowo Boże a to już zakrawa na herezję! Pomyliłaś się i brakuje Ci odwagi by się do tego przyznać. Wolisz poświęcić cytaty Biblijne dla własnego egoizmu a to już jest demonizm!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Bara-bar 19:46:02 @Keren or Grzegorz
  Musiałbym porzucić wszystkie zajęcia, z głoszeniem Prawdy i Ewangelii włącznie, by zająć się ,,pewnymi niezrozumiałymi sprawami" które głosił faryzeusz Szaweł. A głosił je, by do końca świata pozostały niezrozumiałe. Tymczasem mam jednego Nauczyciela i na dostatek to mi wystarczy.

  Nie tylko przed końcem misji Chrystusa, ogłosił był Chrystus właśnie, że nadchodzi pan tego świata. Ale proroctwo po zakończeniu misji Chrystusa dostał Jan, n/t zboru w Efezie, który zbór był na tyle przytomny, że rozpoznał tych, co się nazywają apostołami a nimi nie są, ale są kłamcami.
  Jak wiadomo z bełkotliwego przekazu Saula, nawet anioły z nieba są przeklęte (przez niego), o ile tylko dokonają korekty tego co ,,myśmy głosili", tak żeśmy się w pychę wybili.
  Już kiedyś ,,żeśmy ogłosili" że zasiądziemy jak Bóg - wysoko i oddadzą nam chwałę, i tak się dzieje bez jednego dnia przerwy na ziemi, a czczicieli fajansu i tandety, nędznych podróbek, nie brakuje.

  Ale żeby było edukacyjnie to przypominam:

  Nieprzyjaciółmi staną się domownicy (słuchającego glosu Chrystusa, a więc uczniów).

  Jednocześnie między sobą będą żyć we względnej zgodzie, a nas będą lżyć, nienawidzić, składać fałszywe świadectwo, poniżać, wystawiać na próbę, w końcu będą próbować o śmierć przyprawić.

  Wtedy cytat o miłości do NASZYCH winowajców, staje się zrozumiały, bo w takim momencie wchodzimy w doświadczenia jakimi poddany został Chrystus.


  Ewangelia apostoła Jana:

  15,18 Jeżeli was świat2 nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana"3. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu4."

  Do końca świata czekają was kłótnie i koncentrowanie się na osobie faryzeusza, samozwańczego apostoła, jednego z dziesiątek tysięcy fałszywych proroków. Poza tym już w kolejce na posłuch, czekają współcześnie żyjący faryzeusze, fałszywi prorocy. Wykładanie Pawła, to ich podstawowe zajęcie.
  Nie mają ważnego chrztu, bo już nie wodą się chrzci, ale Duchem Świętym i ogniem, chrzci sam Chrystus.
  Tego chrztu nie sposób przeoczyć i nie sposób zapomnieć.
 • @Oracz
  ORACZ PRZYJACIELU CZY TY MÓGŁBYŚ ZASTANOWIĆ SIĘ TROSZECZKĘ A NIE STRZELAĆ Z KAPISZONÓW?

  Oracz, na wiele zagadnień już dawno Ci odpowiedziałem wcześniej. Gdy nie będziesz się zastanawiał nad tym o czym piszesz, tylko z nienawiścią w sercu weźmiesz pióro i skrobniesz kilka zdań, to wyjdzie Ci zawsze esej podobny do powyższego komentarza.

  Ty, (zresztą nie tylko Ty), Apostoła Pawła nie rozumiesz. Dałeś temu dowód już wielokrotnie Przeinaczasz jego słowa i wymyślasz własne wersje na jego temat!

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148205,pawel-12-apostolem-pana-jezusa-oracz-oto-moja-odpowiedz#comment_1539668

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148463,nie-znacie-ewangelii-bozej-kilka-slow-do-oracza#comment_1542737 !!!

  http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/148622,maryjo-krolowo-polski#comment_1544370

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148561,badzmy-posluszni-ojcowskiej-woli#comment_1543621

  http://nowapolska.neon24.pl/post/148447,czy-jezus-przebaczyl-kajfaszowi#comment_1542752

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @60grzegorz 10:44:42
  ''Skoro więc wszyscy będą zbawieni, po co Przyjście Zbawiciela, po co śmierć, po co nauczanie, skoro wszyscy będą Zbawieni, jaki byłby sens tego wszystkiego skoro i tak GRZESZNICY będą zbawieni.'
  //

  Grzegorzu jak bardzo NIErozumiesz Ewangelii!!!

  Przecież to właśnie dzięki Śmierci Zbawiciela będzie zmartwychwstanie nas grzesznych, niesprawiedliwych ludzi!

  Napisano, czytaj:

  ''Chrystus bowiem również raz umarł za GRZECHY, sprawiedliwy za NIESPRAWIEDLIWYCH, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.'' (1 Pio.3:18)

  ''umarł za GRZECHY, sprawiedliwy za NIESPRAWIEDLIWYCH''!

  ''8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze GRZESZNIKAMI.'' (Rzym.5)

  ''Gdyśmy byli jeszcze GRZESZNIKAMI''!

  Wersów na ten temat jest bardzo wiele, ale nie podam ci ich, ponieważ twoim i Kerena zwyczajem depczecie wersy, których nierozumiecie.

  Ewangelia jest przed wami zakryta.

  Macie zasłonę, bo w Chrystusie ona tylko opada, a wy Chrystusa jeszcze nieznacie i dlatego nie macie zrozumienia Pisma i stąd piszecie o Bogu obrzydliwości!

  Mam dla was radę, zamiast wydawać wyroki i na śmierć osądzać bliźnich, zatroszczcie się o siebie i zwróćcie się wreszcie do Chrystusa o poznanie Go, o to, by zdjął wam zasłonę z oczu, byście wreszcie zrozumieli, umrali dla grzechu.

  //
  ''BÓG, NIE DA SIĘ Z SIEBIE NAŚMIEWAĆ, I O TYM ZAPOMNIELI CI, KTÓRZY TAK SĄDZĄ!''
  //

  Więc sobie z Boga nie kpij i poznaj wreszcie Ojca i Syna, bo to życie wieczne!
 • @57KerenOr 01:20:07
  ''NAGINASZ DLA WŁASNYCH EGOISTYCZNYCH POTRZEB BOŻE SŁOWO!''
  //

  'Naginam Słowo Boże'? dla moich ''EGOISTYCZNYCH POTRZEB'' ???

  Nie naginam, lecz cytuję wersy, a ty je depczesz.

  O jakim moim egoizmie mówisz?
  Przecież ja nie głoszę że tylko ja jestem wybrana przez Boga, NIE głoszę, że Pan Jezus TYLKO za mnie ''wybrana'' Umarł!

  Ja mówię zgodnie z Biblia, że WSZYSCY zmartwychwstaną!
  Najpierw wybrani, ci zmartwychwsana w pierwszym zmartwychwstaniu, a po tysiącu latach zmartwychwstanie reszta ludzi! Tak wszyscy zmartwychwstaną!

  To ty z Grzegorzem zioniecie egoizmem twierdząc, że tylko wy ''wybrani'' zmartwychwstaniecie! Twierdzicie, że TYLKO za was ''wybranych'' Pan Jezus Umarł!

  Macie cechy Nierządnicy - Babilonu, która mówi: TYLKO ja, nikt inny!
 • @57KerenOr 01:20:07
  ''Pan Jezus wyraźnie mówi "CI, KTÓRZY UZNANI ZOSTANĄ ZA GODNYCH UDZIAŁU W ŚWIECIE PRZYSZŁYM", a nie, WSZYSCY!''
  //

  Jeszcze raz: zmartwychwstaną WSZYSCY ludzie, którzy kiedykolwiek żyli!

  Pierwsi zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstani ( TO CI ''GODNI'' do życia w 1000 letnim Królestwie niebieskim), a reszta w drugim ZMARTWYCHWSTANIU na Sąd.

  Ale WSZYSCY ludzie zmartwychwstaną!

  '' Już bowiem umrzeć NIE mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami ZMARTWYCHWSTANIA''

  A zmartwychwstali umrzeć NIE mogą!

  Czy wiesz w jakim ciele zmartwychwstaja?

  Czy napisano, że zmartwychwstali zmartwychwstają w śmiertelnym - cielesnym ciele? czy też w innym?
 • @Bara-bar
  MAM JUŻ DOSYĆ TEJ DYSKUSJI Z TOBĄ. ODWRACASZ KOTA OGONEM I JESTEŚ ZBYT MOCNO ZADUFANA W SOBIE BY DO TEGO SIĘ PRZYZNAĆ!

  JEŻELI WEDŁUG CIEBIE URATOWANI ZOSTANĄ wszyscy ludzie i dobrzy, i źli to żyj sobie z tym poglądem.

  No i na koniec piszę Ci kolejny i ostatni raz. Nie czytasz moich komentarzy. Wyraźnie napisałem powyżej o dwóch zmartwychwstaniach a cytat który zacytowałaś dotyczy pierwszego zmartwychwstania!

  https://ak8.picdn.net/shutterstock/videos/1299178/thumb/1.jpg


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 21:46:01
  Tak, tak, the end..., adieu..., żegnaj..., pełny melodramat.


  Podobnie Keren i Grzegorz wielbią i czczą Boga słowami (''Majestat'', 'Złota Krew Jezusa''....), lecz sercem daleko są od Boga.

  Keren pisze:

  '' JEŻELI WEDŁUG CIEBIE URATOWANI ZOSTANĄ wszyscy ludzie i dobrzy, i źli to żyj sobie z tym poglądem.''

  Jacy dobrzy ludzie?
  Co Keren wygaduje?
  Czy nie wie, że wszyscy jesteśmy grzeszmikami, złymi, niesprawiedliwymi i dlatego Pan Jezus zbawia nas Swą Śmiercią?

  Napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego (Rzym.3:10)!

  Pan Jezus Umarł za grzeszników, a nie za sprawiedliwych!

  ''6 Chrystus bowiem umarł za nas, jako za GRZESZNIKÓW, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. 7 A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.

  8 Bóg zaś okazuje nam Swoją Miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze GRZESZNIKAMI. '' (Rzym.5)

  Nie za sprawiedliwych, lecz grzeszników!

  Kerenie ZWRÓĆ się wreszcie do Chrystusa i z wiarą czekaj, aż ci zdejmie zasłonę! aż Go i Ojca poznasz...
 • @57KerenOr
  ''Poproszę Barbaro o wskazanie dokładnego miejsca gdzie napisałem, że nie wszyscy zmartwychwstaną..'
  //

  Sam sobie to znajdź! Przecież ty nie tylko dajesz bany, lecz usuwasz nie tylko wpisy innych, lecz także twoje.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930