Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
860 postów 6956 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

ZNACZENIE SŁÓW UŻYTYCH W BIBLII cz.II

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czyli ogromne błędy Kerena i innych myślących podobnie.

 

Keren popełnia kilka PODSTAWOWYCH błędów i dlatego błądzi i pisze obrzydliwości o Bogu.

W tej notce napiszę o innym jego błędzie. 
 
Keren NIE zna Boga. On nie zna Pana Jezusa Chrystusa. 
Powinien znać, lecz nie zna i dlatego nie rozumie co napisano w Biblii i dlatego pisze obrzydliwości o Bogu. 
Bogu - Dawcy życia, Zbawicielowi naszemu przypisuje on cechy szatana-zabójcy.
 
 
Aby zrozumieć znaczenie jakiegokolwiek słowa, trzeba ZNAĆ osobę, która dane słowo mówi (lub do KOGO się odnosi).
 
Bo to samo słowo ma różne znaczenie w zależności od tego KTO to słowo mówi (lub do KOGO się odnosi).
 
 
Podam bardzo prosty przykład z życia, a właściwie z filmów o mafii.
 
Kiedy mafiozo-godfather mówi, że trzeba się kimś zająć (take care), to wiemy że ma na myśli zlikwidowanie - zabicie kogoś.
 
Ale kiedy mama mówi do swego starszego syna, aby się zajął (take care) młodszym rodzeństwem, to wiemy, że chodzi jej o to, by syn zaopiekował się nimi, a nie zabijał ich.
 
Czyli to samo słowo znaczy coś zupełnie innego w zależności od tego KTO to słowo mówi.
 
 
Bóg jest MIŁOŚCIĄ (1 Jan.4:8)! On NIE chce naszej krzywdy, On chce naszego dobra! To nasz Tatuś !
Pan Jezus Swą Śmiercią zbawił grzech świata! On Umarł za nas wrogów-grzeszników (Rzym.5)!
 
 
A Keren NIE znając Boga i całkowicie lekceważąc nakaz zwracania się do Pana Jezusa (2 Kor.3:16), stępiałym swym umysłem (2 Kor.3:14,15) z GRUBĄ zasłona na oczach bezrozumnie pisze o Pismach Starego Testamentu i twierdzi, że Pan Jezus unicestwił ludzi w Potopie! 
 
Napisał do mnie:
 
''CZYŻBYŚ ŻAŁOWAŁA RÓWNIEŻ TYCH, KTÓRYCH PAN JEZUS UNICESTWIŁ W POTOPIE? Czy według Ciebie Pan Bóg źle zrobił?''
 
Czy Pan Jezus mówi, że On, lub Ojciec unicestwił ludzi w potopie?
 
NIE! Pan Jezus tego NIE mówi!
 
Pan Jezus następująco opisuje kataklizmy potopu i Sodomy:
 
'' 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż PRZYSZEDŁ potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. '' (Mat.24)
 
 
''27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle PRZYSZEDŁ  potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sądzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, SPADŁ z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich'' (Łuk.17)
 
W opisach tych kataklizmów chodzi o to że Bóg ZBAWIA-RATUJE z kataklizmów
 
A NIE o to, że On je zsyła!
 
I tak samo będzie, kiedy Pan Jezus Powtórnie Przyjdzie. On jest naszym Ratunkiem - Zbawicielem i dlatego On ZBAWI-URATUJE ludzi (to ci z pierwszego zmartwychwstania) do Królestwa Swego!
 
A ci pozostali, wraz z upartym faraonem...,  zmartwychwstaną w DRUGIM zmartwychwstaniu, umrą śmiercią-dla grzechu w jeziorze ognia i tak WSZYSCY będą zbawieni!
 
I dopiero po tym, śmierci już nie będzie, czyli dopiero od wtedy będzie życie wieczne

KOMENTARZE

 • @
  TO PAN JEZUS OD SAMEGO POCZĄTKU ROZMAWIAŁ Z CZŁOWIEKIEM, KTÓREGO STWORZYŁ. BEZ DWÓCH ZDAŃ ZA POŚREDNICTWEM SWOICH ANIOŁÓW ALE PAN JEZUS BYŁ BOGIEM STAREGO PRZYMIERZA I TO ON SPROWADZIŁ POTOP NA RODZAJ LUDZKI (również wydając takie polecenie Swoim Aniołom).

  "(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

  (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. (14) Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. (15) A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci. (16) Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.

  (17) Bo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebiem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. (18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. (19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. (20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. (21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich. (22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.

  KSIĘGA RODZAJU 7

  (1) I rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. (2) Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę. (3) Także z ptactwa niebieskiego po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. (4) Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. (5) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. (6) A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. (7) Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu. (8) Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi, (9) po dwoje weszło do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu.

  (10) Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu. (11) W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. (12) I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. (13) W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Cham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi, (14) oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego, i wszelkie bydło według rodzaju swego, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła. (15) I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. (16) A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. (17) A potop trwał na ziemi czterdzieści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią.

  (18) A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód. (19) Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. (20) Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte. (21) I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. (22) Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. (23) Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. (24) A wody wzbierały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.

  KSIĘGA RODZAJU 8

  (1) Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zaczęły opadać. (2) Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba.(3) Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni. (4) I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat. (5) A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór. (6) Po czterdziestu dniach otworzył Noe okno, które uczynił. (7) I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. (8) Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi.

  (9) Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki. (10) Poczekawszy jeszcze następne siedem dni, znów wypuścił gołębicę z arki. (11) Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły. (12) I poczekał jeszcze następnych siedem dni, i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. (13) W sześćsetnym pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. (14) A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. (15) Wtedy rzekł Bóg do Noego: (16) Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą! (17) Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pełzające po ziemi! Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi!

  (18) Wyszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. (19) Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. (20) Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. (21) I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. (22) Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc".

  Księga Rodzaju rozdział 6, 7, 8 Biblia Warszawska

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html


  ***

  "I RZEKŁ PAN: ZGŁADZĘ CZŁOWIEKA, KTÓREGO STWORZYŁEM...".

  "RZEKŁ TEDY BÓG DO NOEGO: POŁOŻĘ KRES WSZELKIEMU CIAŁU, BO PRZEZ NIE ZIEMIA PEŁNA JEST NIEPRAWOŚCI; ZNISZCZĘ JE WRAZ Z ZIEMIĄ".

  "BO OTO JA SPROWADZĘ POTOP NA ZIEMIĘ, ABY ZNISZCZYĆ POD NIEBEM WSZELKIE CIAŁO, W KTÓRYM JEST DECH ŻYCIA. WSZYSTKO, CO JEST NA ZIEMI, ZGINIE".

  "TAK ZGŁADZIŁ BÓG WSZYSTKIE ISTOTY, KTÓRE BYŁY NA POWIERZCHNI ZIEMI, POCZĄWSZY OD CZŁOWIEKA AŻ DO BYDŁA, AŻ DO PŁAZÓW I PTACTWA NIEBIOS; TO WSZYSTKO ZOSTAŁO ZGŁADZONE Z ZIEMI. POZOSTAŁ TYLKO NOE I TO, CO Z NIM BYŁO W ARCE".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 00:20:46
  A ty dalej swoje.

  Ty TAK SAMO jak ''wybrani'' - uczeni w Piśmie, jak faryzeusze, jak faryzeusz Szaweł, trzymasz się kurczowo martwej litery ODRZUCAJĄC tym naukę Ewangelii Chrystusowej!

  Czy ty na prawdę myślisz, że cytując ze Starego Testamentu OBALASZ Słowa Pana Jezusa Chrystusa???

  ''Wybrany'' faryzeuszu Kerenie, Pan Jezus Chrystus NIKOGO NIE zabił!

  Pan Jezus Chrysus jest DAWCĄ życia (Dz.3:15)!

  Szatan-diabeł jest zabójcą (Jan.8:44)!

  Kerenie, jak ty czytasz Biblię, że NIE rozumiesz co Pan Jezus mówi?

  Przecież powiedział On:

  '' Słyszeliście, że powiedziano...

  A Ja wam powiadam...'' (Mat.5)

  Do kogo On to mówi?

  Kerenie, On to mówi do TYCH, którzy mają uszy do słuchania i SERCE do zrozumienia.

  A ty cały czas udawadniasz, że masz uszy, ale nie słyszysz nauk Pana Jezusa i sercem NIE rozumiesz.


  '' 15 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy STĘPIAŁY i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.' (Mat.13:15)


  Napisano, że Starego Przymierza nie zrozumiemy inaczej, jak TYLKO przez Pana Jezusa, bo w NIM opada zasłona!

  '' 14 Ale STĘPIAŁY ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie.
  15 I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.
  16 A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona OPADA.'' (2 Kor.3:14-16)

  A ty odrzucasz naukę Zbawiciela!

  Nazywam ciebie faryzeuszem- ''wybranym'', ponieważ reagujesz na Ewangelię jak faryzeusze -''wybrani''!
  Tak jak faryzeusze- ''wybrani'' kiedyś, ty złościsz się, zgrzytasz zębami..., nie możesz znieść myśli o tym, że Bóg jest Miłością, że nie zabije nikogo, że zbawi WSZYSTKICH ludzi! a nie tylko ''wybranych''!

  Uważaj ''wybrany'' faryzeuszu, abyś z tej złości czasem ataku serca nie dostał.
 • @Bara-bar 19:35:11 witaj Barbaro
  "11) Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. (12) Oczy Jego jak płomień ognia, a na Jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz Niego. (13) Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boże. (14) Wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach, wszyscy [byli] odziani w biały bisior. (15) A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga, Władcy wszechrzeczy" (Obj 19:11-15 Bp)
 • @roux 20:26:07
  ''... a imię Jego nazwano: SŁOWO Boże...
  ... z Jego UST wychodzi OSTRY MIECZ...'' (Obj.19:13,15)

  ''(12) Przecież SŁOWO Boże jest żywe, skuteczne i OSTRZEJSZE niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca'' (Hebr.4:12)

  '' (17) Weźcie przyłbicę zbawienia i MIECZ Ducha to znaczy SŁOWO Boże'' (Ef.6:17)
 • @Bara-bar 00:04:00
  " (5) Jest to dowód, że zbliża się sprawiedliwy sąd! Boga. Sąd ten wykaże, czy jesteście godni królestwa Bożego, za które cierpicie. (6) Bóg sprawiedliwie odpłaci utrapieniem tym, którzy wam zadali utrapienie. (7) Natomiast wam, cierpiącym, a także nam, przyniesie ulgę, gdy Pan Jezus z nieba objawi się w otoczeniu aniołów Jego mocy. (8) On płomieniem ognia będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa. (9) Zostaną oni ukarani wieczną zagładą - pozbawieni oglądania Boga i blasku Jego potęgi." ( 2 Tes 1:5-9 verbum regis)
 • Dobre tematy Bara-bar ale...
  A co znaczy "jak ryczący lew" xD ???
  Czy to znaczy miły kotek co chce polizać a nie pożreć? xD... choćby to jedno mówi że Keren może mieć rację Bara-bar xDD no ale nie rozsądzam generalnie no bo nie śledzę wszystkiego xD
 • @roux 20:35:00
  '' (9) Zostaną oni ukarani wieczną zagładą - pozbawieni oglądania Boga i blasku Jego potęgi." ( 2 Tes 1:5-9 verbum regis)''
  //

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/14/chapter/1/verse/9/param/1/version/TR

  kliknij na numer Stronga 3639. a zobaczysz o co chodzi:

  ''Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ZBAWIONY w dzień Pański.'' (1 Kor.5:5)

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/7/chapter/5/verse/5
 • @Leon. 21:56:57
  Rację ma TYLKO Bóg!

  My WSZYSCY ludzie OMYLNI-GRZESZNI jesteśmy.

  Dlatego też każdy z nas ma nie tylko wierzyć Bogu, ale Go osobiście-intymnie znać!


  '' A to jest życie wieczne: aby ZNALI (1097.ginōskōsin) Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
  '' (Jan.17:3)
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/17/verse/3/param/1/version/TR
 • @Bara-bar 02:22:37
  / jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa./
  Czyli Jezus nie jest Bogiem!
 • @roux 22:23:22
  Roux, czy ZNASZ Boga i Tego, Którego Posłał Jezusa Chrystusa???

  Bo na tym tobie roux powinno zależeć, bo to życie wieczne!!!

  Wiem, że nie znasz, bo gdybyś znał nie zadawałbyś takich pytań, bo rozumiałbyś Słowo Boga.

  Rozumiałbyś:

  ''Ja i Ojciec jesteśmy jedno.'' (Jan.10:30)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930