Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
860 postów 6956 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

KAŻDA WŁADZA POCHODZI OD BOGA (Rzym.13)?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dlaczego napisano, że mamy być poddani władzom, bo nie ma takiej władzy, która nie pochodziłaby od Boga? Dlaczego napisano, że władze, które są, zostały ustanowione przez Boga?

 

Wielu zadaje sobie te pytania.
 
Najpierw zacytuję wersy z Biblii w których to napisano:
 
''(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 
(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. 
(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. 
Chcesz się nie bać władzy? 
Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 
(4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. 
Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. 
(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także że względu na sumienie. 
(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. 
(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.'' (Rzym.13) BW
 
 
Wielu odrzuca te wersy ponieważ myślą o władzy Hitlera, o władzy Stalina..., i nie mogą zrozumieć jak takie władze mogły być ustanowione przez Boga.
 
Jednak każdy człowiek wierzący - znający Biblię całkowicie zgadza się z tymi wersami, bo mają one pełny sens, są prawdą. Każda władza która była, jest i będzie, ustanowione są przez Boga!
 
Wielu pyta, jak to może być, że Dobry Bóg mógł ustanowić tak morderczych władców jak np. Hitler, Stalin?
 
Biblia odpowiada w 1 Księdze Samuela 8 i Liście do Rzymian 1:16-32.Dziś nie ma NIC ukrytego!
 
Ludzie DOMAGALI się i dalej domagają się (jakby ani Boga, ani Biblii, ani historii NIE znali), aby władzę nad nimi mieli GRZESZNICY-ludzie-cezarze-królowie-prezydenci-kanclerze, lub papieże, ciało kierownicze, pastorzy.., a NIE Bóg! A tym ODRZUCAJĄ Boga (1 Sam.8)!
 
Ludzie NIE chcą być poddanymi Boga, lecz grzesznego człowieka-króla-przezydenta, lub papieża, pastora, ciała kierowniczego. A tym ODRZUCAJĄ Boga (1 Sam.8)!
 
Ludzie narzekają na władzę, ale przecież sami idą na wybory, by GRZESZNEGO człowieka (rząd grzesznych ludzi) miał nad nimi władzę. A tym ODRZUCAJĄ Boga (1 Sam.8)!
 
 
A Bóg nikomu się nie narzuca.
 
Skoro nie chcesz człowieku być poddanym Boga, lecz poddanym człowieka (innego grzesznika) i stworzeniu - grzesznemu człowiekowi chcesz służyć, to Bóg nie tylko to akceptuje, ale ustanawia.
 
Kiedy my odrzucamy Boga i chcemy być poddanym człowieka (grzesznika), Bóg nas najpierw UPRZEDZA jakie te rządy będą, a potem, kiedy mimo wszystko nadal-uparcie chcemy być poddanymi człowieka, Bóg zgadza się na to, a tym samym ustanawia tą władzę. 
 
Napisano:
 
'' (5) Odezwali się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. 
(6) Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: Daj nam króla, aby nami rządził. 
Modlił się więc Samuel do Pana. 
(7) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. 
(8) Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. 
(9) Teraz jednak wysłuchaj ich głosu,tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. (10) I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. 
(11) Mówił: 
Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. (12) I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. 
(13) Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. 
(14) Zabierze również najlepsze wasze ziemię uprawne, winnice i sądy oliwkowe, a podaruję je swoim sługom. (15) Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięcinąi odda ją swoim dworzanom i sługom. 
(16) Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. 
(17) Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą,wy zaś będziecie jego sługami. 

(18) Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. 
 
(19) Odrzuciłlud radę Samuela i wołał: 
 
Nie, lecz król będzie nad nami, (20) abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził NASZE wojny! 
(21) Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. 
 
(22) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla! 
Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: Niech każdy wróci do swego miasta.'' (1 Sam.8)
 
 
 
Wielu pyta dlaczego Bóg zgadza się na to, byśmy Go ODRZUCALI?
Dlaczego On spełnia nasze pragnienia? które przecież nie są dla nas dobre: władza Hitlera, Stalina!!!
 
Biblia odpowiada w Liście do Rzymian.1:18-32. Tak objawia się Gniew Boga.
 
Kiedy Bóg Gniewa się na nas, to znaczy (że PO uprzedzeniu nas czym to nam grozi...),że WYDAJE On nas na pragnienia naszego serca.
 
On to co chcemy spełni, bo WYDAJE nas na pragnienia naszeo serca:
 
 
'' (18) Albowiem GNIEW Boży ujawnia się z niebana wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. (19) To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. (21) Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. (22) Podając się za mądrych stali się głupimi. (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 
 
(24) Dlatego WYDAŁ ich Bóg poprzez POŻĄDANIA ich SERCna łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 
(25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i STWORZENIU oddawali cześć, i SŁUŻYLI jemu, ZAMIAST służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 
 
(26) Dlatego to WYDAŁ ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 
 
(28) A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, WYDAŁich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. ...''(Rzym.1)
 

KOMENTARZE

 • .
  Napisano, że nie można dwóm panom służyć (Mat.6:24).

  Ne można mieć DWÓCH władców!

  Bo to tak jakby mieć dwie Ojczyzny i dwóm Ojczyznom służyć i być podwójnym patriotą.
  Takich nazywamy zdrajcami, albo podwójnymi agentami.

  Nie można zatem być poddanym-wierzącym Bogu i jednocześnie być poddanym-wierzącym człowiekowi-politykowi, papieżowi, pastorowi, ciału kierowniczemu....

  Ludzie, którzy chodzą na wybory wierzą w człowieka, którego wybierają. Wierzą, że ten człowiek uczyni im raj na ziemi.

  Ludzie którzy depczą do kościołów, zborów, sal królestwa..., wierzą ludziom tam głoszącym, a nie Bogu.

  Bo wierzący Bogu NIGDZIE nie chodzą, ponieważ wierzą Zbawicielowi, który zakazuje tego.

  Wierzący Bogu modlą się zgodnie z nakazem Pana Jezusa (sami w izbie).
 • @Bara-bar 01:43:25
  Najpierw trzeba odrzucić (całkowicie, jako "słowo sfałszowane") Biblię.
  Dopiero wtedy można zastanawiać się czy konieczna jest władza (durniom), czy też ŁAD.
 • "KAŻDA WŁADZA POCHODZI OD BOGA (Rzym.13)?"
  Czyżby?
  Czyżby Autor miał trudności z - "po owocach ich poznacie"
  Wniosek?
  Otóż na Ziemi nie każda władza pochodzi od Boga - i o tym nauczał Jezus Chrystus - a dzieci diabła owe nauki przenicowały potem pod siebie.
 • @demonkracja 08:47:45
  Każda władza pochodzi od Pana Boga. Także władza, która jest władzą kary Bożej.

  Mądry człowiek nie walczy z władzą, tylko zastanowi się, dlaczego Pan Bóg dał akurat taką a nie inną władzę. Dlaczego, za jakie moje grzechy Pan Bóg dał mi władzę kary Bożej.

  Stąd ten mądry człowiek powinien wysnuć wniosek taki, że nie walczy się władzą, bo wtedy walczy się z Panem Bogiem, tylko należy :
  NAWRÓCIĆ SIĘ, MODLIĆ SIĘ, POKUTOWAĆ I ZADOŚĆUCZYNIĆ...

  TA PRAWDA NIE JEST POWSZECHNIE ZNANA, NAWET WŚRÓD podejrzewam WIĘKSZOŚCI KSIĘŻY.

  Nawet Ks Natanek którego bardzo szanuję, ciągle powtarza te swoje antykomunizmy, nie zadając sobie pytania : ZA CO? ZA JAKIE GRZECHY, BYŁA NAM DANA TA KOMUNA?
 • Dlatego nad nami Polakami ciąży cięzki grzech "Solidarności", który pociągnął za sobą miliony ofiar niby "koniecznych"
  Tutaj pisałem o tym :
  http://gibson.neon24.pl/post/149040,przeklenstwo-solidarnosci

  Jest to bardzo poważne obciążenie z które my Polacy powinniśmy się oczyścić modlitwą, nawróceniem, pokutą i zadośćuczynieniem...

  Miliony ofiar Polaków, tylko po to, by inni mieli paszporty w szufladzie i mogli jeździć po świecie, także do dzielnic czerwonych latarni.

  Nieprawdopodobnie poważne ciężkie obciążenie tymi grzechami pychy "Solidarności"
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:51:21
  Ten zapis jest logiczny nawet na "chłopski rozum". Więc co tu odrzucać?
 • @Jan Paweł 10:25:11
  Głupotę "wierzących" w głupotę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:09:09
  Czy więc KAŻDA władza nie pochodzi od Pana Boga?
 • @Jan Paweł 11:31:20
  ŻADNA władza nie pochodzi od Boga.
  Od Boga pochodzi ŁAD.
 • Doprawdy?
  "Każda władza pochodzi od Pana Boga. Także władza, która jest władzą kary Bożej."
  ------------------
  Wobec powyższego - po co człowiekowi wolna wola dana temuż człowiekowi przez Boga - a którą ze wszystkich sił stara się zabrać owemu człowiekowi Szatan?
  Wniosek?
  Na Ziemi rządzi Szatan za pomocą swojego szatańskiego pomiotu w ramach wytyczonych mu przez Boga. Nie znaczy to wcale, że Bóg nie chroni człowieka na Ziemi. Jednak najważniejsze jest to, że Bóg oczekuje od człowieka, że to właśnie ów człowiek swoim postępowaniem - odbierze Ziemię szatańskiemu pomiotowi - więc i ustanowi nad Ziemią ludzką a nie szatańską władzę. Ludzką władzę sprawowaną przez ludzi dla ludzi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:14:15
  To w takim razie w jaki sposób ŁAD może istnieć bez PORZĄDKU? A PRZĄDEK (także prawny) bez ludzi którzy go pilnują, czyli bez WŁADZY?
 • @demonkracja 12:48:17
  zachęcam do zmiany nicka, bo obieranie sobie imienia szatana (i jego władzy) nie jest najlepszym pomysłem.
  Nie wolno tego lekceważyć.
 • @Jan Paweł 13:26:22
  Zjudaizowany katolu; już nawet nie jesteś w stanie zrozumieć, że człowiek "mający Boga w sercu", nie potrzebuje nadzorcy pilnującego wykonania poleceń Sługi Ciemności.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  ''Od Boga pochodzi ŁAD.''

  ''... człowiek "mający Boga w sercu", nie potrzebuje ...''
  //

  O jakim ŁADZIE mówisz?

  Czy doświadczyłeś tego ŁADU?
  Jeśli tak to kiedy? gdzie? i dlaczego uważasz, że ten ŁAD pochodzi od Boga?

  Skąd wiesz cokolwiek o Bogu, skoro odrzucasz Biblię?

  Napisałeś:

  ''Najpierw trzeba odrzucić (całkowicie, jako "słowo sfałszowane") Biblię.


  Skoro całkowicie odrzucasz Biblię, to podaj twoje źródło wiedzy o Bogu.
 • @demonkracja
  ''Jednak najważniejsze jest to, że Bóg oczekuje od człowieka, że to właśnie ów człowiek swoim postępowaniem - odbierze Ziemię szatańskiemu pomiotowi - więc i ustanowi nad Ziemią ludzką a nie szatańską władzę. Ludzką władzę sprawowaną przez ludzi dla ludzi.''
  //

  Gdzie tak napisano?
  Powołujesz się na naukę Pana Jezusa: ''o tym nauczał Jezus Chrystus'', więc podaj wersy w których Pan Jezus coś takiego mówi!

  Bo ja znając Ewangelię Chrystusową wiem, że On mówi coś zupełnie innego.
 • "Gdzie tak napisano?"
  W ogóle nie napisano - bo przemilczano.
  Po to Bóg dał człowiekowi rozum aby mógł odtworzyć nauki Jezusa Chrystusa - te przemilczane i te przenicowane przez dzieci diabła pod siebie.
  Wniosek?
  To ludzie stworzeni przez Boga maja czerpać moc z faktu pobytu Jezusa Chrystusa na Ziemi a nie żmijowe plemię.
 • @demonkracja 18:03:01
  Nie wiem czy tak myślisz, czy też źle dobrałeś słowa, czy..., ale:

  Z tego co piszesz wynika tylko to, że ty po prostu lekceważysz nauki Pana Jezusa (przekazane nam w Biblii), ponieważ polegasz na własnym rozumie.

  Wynika, że GLORYFIKUJESZ twój rozum, czyli wierzysz, że masz tak wielki rozum, tak wielkie rozumienie, że Śmierć Pana Jezusa, Pan Jezus i Jego nauki spisane przez Jego Apostołów w Biblii są tobie niepotrzebne, bo ty wszystko wiesz, bo taki masz przeogromnie rozumny rozum.

  Jeśli tak myślisz, to muszę cię - w miłości bliźniego - ostrzec, bo tych co polegają na własnym rozumie, a nie na Bogu, Bóg w Swym Gniewie wydaje na pastwę ich rozumu, napisano:

  ''... wydał ich Bóg na pastwę na NIC NIEZDATNEGO rozumu...'' (Rzym.1:28)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930