Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
860 postów 6955 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

RAZ NAWRÓCONY, NA ZAWSZE NAWRÓCONY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tak naucza Biblia. Żaden człowiek nawrócony przez Boga-Miłość NIGDY już od Boga NIE odejdzie (NIE odpadnie), bo to po prostu NIEMOŻLIWE!


 Jednak nienawróceni przeczą temu, ponieważ są NIE nawróceni - NIE znają Miłości - Boga! i dlatego wydaje im się, że nawróceni przez Boga-Miłość mogą porzucić Boga, tak, jak oni mogą porzucić własne religie.

Po za tym, ich przywódcy religijni- ich nauczyciele straszą-terroryzują ich wersami z Hebrajczyow 6:4-6, używając tych wersów jak bicza na nieposłusznych im. 
 
Najbardziej widoczne jest to u Świadków J.
Swiadkwie J. panicznie boją się odejść z organizacji, bo myślą, że wtedy nie ma już dla nich ratunku-zbawienia. I tych co odważyli się wyjść z ich organizacji ciało kierownicze skutecznie separuje od SWEGO stada ostracyzmem! 
 
Jednak WSZYSCY nawróceni przez Boga doskonale wiemy, że od Boga NIGDY nie odejdziemy, bo NIE możemy, bo już nie żyjemy własnym życiem, ale jesteśmy JEDNYM z Chrystusem (1 Kor.6:17).
 
Nawróceni Miłością Boga WIEMY, jesteśmy PEWNI, że NIKT, ani NIC NIGDY nie odseparuje nas od Boga-Miłości!
 
Apostoł Paweł pisze:
 
''38 I jestem PEWIEN, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie NIE zdoła nas ODŁĄCZYĆ od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.'' (Rzym.8:38,39)
 
Poniższe wersy mówią to samo chociaż tłumacze (będący na usługach organizacji religijnych) zgubili myśl:
 
''4 NIEMOŻLIWE jest bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, 5 zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, 6 a [jednak] odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.'' (Hebr.6:4-6)
 
 
A dla tych, którzy uparcie twierdzą że powyższe wersy z Hebrajczyków mówią, że nawróceni przez Boga - ''oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku'' mogą odejść-odpaść..., proponuję nie tylko by zwrócili się do Boga, ale POMYŚLELI-ZASTANOWILI się nad tym:
 
1. że gdyby było możliwe, by nawróceni odpadali, TO CZYM wtedy  Królestwo Boże będzie różniło się od tego co mamy na ziemi?
 
2. dlaczego NIE ma mowy w Biblii o tym, że ludzie będący w  Królestwie niebieskim będą odpadali?

KOMENTARZE

 • Witaj Barbaro,
  "Doprawdy, jeśli dzięki dokładnej wiedzy o Panu i Wybawcy, Jezusie Chrystusie, zerwali z kalającymi rzeczami tego świata, ale wdają się znowu w to samo i zostają pokonani, to ich końcowy stan okazuje się gorszy niż początkowy. 21 Byłoby dla nich lepiej nie poznać dokładnie ścieżki prawości, niż ją poznać, a potem odwrócić się od świętych przykazań, które otrzymali. 22 Ich sytuacja potwierdza prawdziwość przysłowia: „Pies wrócił do swoich wymiocin, a umyta świnia do tarzania się w błocie”
  (2 Pt :20-22 PNŚ)

  pzdr
 • @roux 22:13:21
  Bardzo się cieszę, że podałeś te wersy, ponieważ mówią o tym, że WIEDZA O Zbawicielu nie jest znaniem (1097. ginóskó)
  Go (Jan.17:3)!

  Dziś właściwie wszyscy mają większą, lub mniejsza WIEDZĘ o Panu Jezusie Chrysusie.
  Ale wiedza nie nawraca, nie daje życia ''wiecznego''.
  Dlatego ci, którzy mają TYLKO WIEDZĘ o Bogu Zbawicielu naszym NIE tylko mogą, ale popadają w różnego rodzaja odstępstwa jak np. pedofilia!

  ZNANIE (1097. ginóskó) Boga Zbawiciela naszego jest nawróceniem, jest śmiercią dla grzechu, daje życie ''wieczne'' w Królestwie Jego (Jan.17:3)!
  I dlatego w Królestwie Jego NIE będzie ludzi wracających do grzechu, bo już nie mogą, bo umarli dla grzechu.
 • ALL
  JEŚLI TYLKO WYTRWACIE W WIERZE!

  (1) Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, (2) do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, (4) bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, (5) dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy, (6)które was doszło; tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. (7) Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, (8) który też doniósł nam o miłości waszej w Duchu. 

  (9) Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, (10) abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, (11) utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością (12) dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, (13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 

  (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, WYWOŁANYCH; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia Boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.


   (21) I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, (22) TERAZ POJEDNAŁ W JEGO ZIEMSKIM CIELE PRZEZ ŚMIERĆ, ABY WAS STAWIĆ PRZED OBLICZEM SWOIM JAKO ŚWIĘTYCH I NIEPOKALANYCH, I NIENAGANNYCH, (23) JEŚLI TYLKO WYTRWACIE W WIERZE, UGRUNTOWANI I STALI, I NIE ZACHWIEJECIE SIĘ W NADZIEI, OPARTEJ NA EWANGELII, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. (24) Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym SĄ WYWOŁANI.

  (25) TYCH WYWOŁANYCH sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, (26) tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. (27) Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; (29) nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.

  List Apostoła Pawła do Kolosan 1/1-29

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  ***

  A' propos Listu do Hebrajczyków 6/4-6!

  To autor Listu ma rację...

  ***

  Podsumowanie: Pan Jezus powiedział: „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (wg Mt 22, 14), czyli samo stwierdzenie Zbawiciela "Pójdź za mną" (czyli przyjęcie zaproszenia), nie gwarantuje nam zbawienia (Judasz i człowiek nie odziany w szaty weselne)!

  Można by powiedzieć, że ten "powołany", który nie wytrwa w wierze nie jest w istocie człowiekiem "wybranym" do zbawienia!

  Czyli inaczej: Pan Jezus powołał 12 Apostołów ale 11 było wybranych a jeden powołany ale nie wybrany do zbawienia, ponieważ ten kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony!

  Czyli może się zdarzyć, że przykładowo Autorka tego tekstu jest powołana lecz nie wybrana, czego oczywiście jej nie życzę... Może być taka sytuacja ale... nie musi!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Znów wykład Pawła
  nijak się ma do przypowieści jaką opowiedział Chrystus, a nawet ją wyjaśnił (tak, że nie podlega ona interpretacji). ,,Przypowieść o siewcy"
  I znów jedni mają Prawdę od Nauczyciela, a inni mają kłamstwo od faryzeusza.
 • @Bara-bar 00:28:12
  W królestwie, czyli po sądzie nie będzie już u zbawionych grzechu, ani powrotu do grzechu.

  Natomiast myli się ten, który ogłosiłby się zbawionym już teraz.
 • @Oracz
  CHĘTNIE POSŁUCHAM O RÓŻNICY DUCHOWEJ POMIĘDZY LISTAMI PAWŁA A PRZYPOWIEŚCIĄ PANA JEZUSA O SIEWCY!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 15:02:00
  Coś tak bełkotliwego i na tyle stron tekstu małą czcionką, do tak krótkiej i treściwej przypowieści, z osobistym jej wytłumaczeniem przez Nauczyciela?

  W przypowieści Nauczyciela zawiera się ostrzeżenie dla chętnych Jemu, chcących Go słuchać.

  W listach Pawła znalazły się przekleństwa i świętokradztwo, typowe dla faryzeuszy.

  Nie ma więc porównania.

  Duchowa przepaść dzieli faryzeusza z jego naukami (po prostu faryzejskimi, przygotowanymi na czasy po Chrystusie) do Nauki od Boga.
  Ktoś kto ma czelność Prawo (Zakon) dane od Boga nazywać przeklętym, i te same słowa po faryzejsku wypowiedzieć w stronę Chrystusa nie może być uczniem Chrystusa, bo żadnemu uczniowi Chrystusa to przez gardło nie przejdzie.

  Jakoś nam wybito z głów pojęcie: faryseusz, faryzejskie itp. Nauki Chrystusa to są nauki żywe!
  Czyż faryzeusze nie wiedzieli, albo nie domyślali się na kogo podnoszą rękę, z tzw tylnego siedzenia?

  Judasz pocałował nawet Chrystusa! Też znajduje się w Biblii.
 • @Oracz
  JA NIE PRZYSTĄPIŁEM DO GÓRY SYNAJ BY ODEBRAĆ BOŻE PRAWO! NIE ZROBIŁ RÓWNIEŻ TEGO PIOTR, PAWEŁ, TOMASZ, MATEUSZ, JAN...

  Napisałeś:

  "Ktoś kto ma czelność Prawo (Zakon) dane od Boga nazywać przeklętym, i te same słowa po faryzejsku wypowiedzieć w stronę Chrystusa nie może być uczniem Chrystusa, bo żadnemu uczniowi Chrystusa to przez gardło nie przejdzie".

  A nie pomyślałeś o tym, że to Ty możesz źle rozumieć te teksty... Przecież już w Starym Przymierzu człowiek, który zawisł na drzewie został nazwany przeklętym, zatem to nie Paweł osobiście sam od siebie tak nazywa Pana Jezusa a Prawo Zakonu.

  Jeżeli masz pretensję do Pawła to powinieneś mieć również pretensję do Mojżesza a może i nawet do Pana Boga, który w Starym Przymierzu tak zadecydował. Zastanawiasz Ty się trochę?

  Dlatego Zakon był również pod przekleństwem wynikającym z tego że nie dawał zbawienia i był w rzeczy samej nie do wypełnienia przez człowieka. Dlatego Syn Boży przybił do krzyża każdy jeden przepis Zakonu aby okazało się, że Prawo, które On przyniósł jawiło się jako Wspanialsze i Doskonalsze!

  I to nie Paweł zniósł Dekalog tylko Syna Boga Ojca. Gdy Pan Jezus Umarł to zasłona świątynna rozerwała się od góry do dołu. W tym momencie Zakon "Mojżeszowy" przestał obowiązywać.

  http://m.neon24.pl/a2afde5b5bd6d5fd3f441c2031205c50,13,0.jpg

  Autor Listu do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że ludzie wierzący w Pana Boga według Nowego Zakonu nie przystąpili do Góry Synaj po Prawo Boże a do samego... Nieba do Góry Syjon!

  Zatem Paweł ma absolutną rację pisząc do Galatów, iż Zakon był naszym przewodnikiem DO CHRYSTUSA, a gdy przyszła wiara to już nie jesteśmy już POD PRZEWODNIKIEM CZYLI POD ZAKONEM „MOJŻESZOWYM”! (3/23-25)!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz 08:42:17
  W królestwie, czyli po sądzie nie będzie już u zbawionych grzechu, ani powrotu do grzechu.
  //

  DLACZEGO po sądzie nie będzie już u zbawionych grzechu, ani powrotu do grzechu?

  Co takiego stanie się na sądzie?
 • @57KerenOr 17:02:03
  Piszesz NIE na temat Kerenie!

  Pokazujesz tym to, że w ogóle NIE rozumiesz o czym ja piszę w tej notce, PONIEWAŻ w ogóle NIE rozumiesz wersów Rzym.8:38,39 jak i Hebr.6:4-6 I DLATEGO podajesz wersy NIE na temat - wersy z Listu do Kolosan - do ludzi, którzy NIE mają pełnego poznania, ani duchowego zrozumienia..., są jeszcze NIE ugruntowani w wierze i dlatego mogą się zachwiać, odpaść.

  Pokazujesz tym, że jesteś do nich podobny, jak oni nie masz ''pełnego poznania...''. Pokazujesz tym, że NIE znasz Boga Zbawiciela naszego, że NIE jesteś przez Niego nawrócony, że NIE jesteś z Jego owiec!

  Ja w notce piszę NIE o takich jak ty (nie o Kolosanach 1:1-29), LECZ o takich jak Paweł, tych, którzy są nawróceni PRZEZ Boga-Zbawiciela naszego, którzy ZNAJĄ Go, bo TYCH dotyczą wersy z Rzym.8:38,39, jak i Hebr.6:4-6.

  Paweł o Kolosanach (z fragmentu który podałeś):

  ''(9) Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście DOSZLI do PEŁNEGO POZNANIA woli jego we wszelkiej mądrości i DUCHOWYM zrozumieniu...

  ''(23) JEŚLI TYLKO WYTRWACIE W WIERZĘ, UGRUNTOWANI I STALI, I NIE ZACHWIEJECIE SIĘ W NADZIEI, OPARTEJ NA EWANGELII, ..(Kół.1:9,23)


  * * * * *

  Napisałeś:

  ''A' propos Listu do Hebrajczyków 6/4-6!

  To autor Listu ma rację...''
  //


  Oczywiście, że autor Listu do Hebrajczyków 6:4-6 ma rację.

  Tłumacze jednak choć przetłumaczyli słowa, zgubili myśl (NIE po raz pierwszy zresztą) pokazując, że NIE tłumaczą pod wpływem Ducha Bożego, bo NIE znają Boga Zbawiciela naszego i dlatego NIE rozumieją Ewangelii.


  W Rzym.8:38,39 jak i w Hebr.6:4-6 jest mowa o ludziach nawróconych przez Boga Zbawiciela naszego, czyli o tych, którzy ZNAJĄ Boga Zbawiciela naszego - o Jego owcach.

  Ci NIGDY nie odpadną, bo NIE mogą! Dlaczego nie mogą?

  Na to pytanie odpowiada Pan Jezus:

  ''14 Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce Moje, a moje Mnie ZNAJĄ, 15 PODOBNIE jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
  Życie moje oddaję za owce. '' (Jan.10:14,15)

  '' 27 Moje owce słuchają MEGO głosu, a Ja znam je. Idą one ZA Mną 28 i Ja DAJĘ IM życie wieczne.

  Nie zginą one na wieki i NIKT NIE WYRWIE ICH Z MOJEJ RĘKI.

  29 Ojciec Mój, Który Mi je Dał, jest większy od wszystkich. I NIKT NIE MOŻE ICH WYRWAĆ Z RĘKI Mego Ojca.

  30 Ja i Ojciec JEDNO jesteśmy».'' (Jan.10:27-30)


  Jeszcze raz:

  ''NIKT NIE WYRWIE ICH Z MOJEJ RĘKI''

  ''NIKT NIE MOŻE ICH WYRWAĆ Z RĘKI Mego Ojca''
 • @Bara-bar
  CZEŚĆ!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Bara-bar 20:46:36
  Na sądzie zostaną oddzieleni posłuszni od nieposłusznych. Kozły od owiec.
  Posłuszni swoim życiem, swoimi uczynkami, swoim zawierzeniem Bogu (a Bóg wystawia na próbę) udowadniają że są godni żyć wiecznie u boku Boga.
  Inni udowadniają co innego. Że ich to nie interesuje na przykład. Proszę się rozejrzeć dookoła.

  Np chrześcijanie, jako zwiedzeni, bardzo złorzeczą innym chrześcijanom. Ale jednak i ŚJ i katolicy i inne denominacje poza tym że są wrogimi w stosunku do siebie obozami, paradoksalnie nazywają siebie chrześcijanami.

  Wszyscy mają jedną cechę wspólną: dali wmówić sobie, że na czele ich kościołów może stać człowiek - faryzeusz.
  Dla faryzeuszy liczy się tu i teraz w najlepszym razie. Faryzejstwo poszło dalej w KRK, śpiewa się peany szatanowi ( https://www.youtube.com/watch?v=2eHVXmT4weM ) , i tamtejsi faryzeusze realizują programy odwrotne do woli Boga. Programy szatańskie: jednoczenie świata pod jednego panującego - szatana. Depopulację ludzkości itp. Zresztą, jak zauważył profesor Roszkowski, oficjalne programy są realizacją owego szatańskiego planu. ,,Zrównoważony Rozwój" który forsuje nam katolik 100% - Mateusz, już na samym początku przewiduje.. depopulację ludzkości. To samo reklamowany przez Wojtyłę NWO. Po prostu skompromitowany NWO, musiał zmienić nazwę na ,,Zrównoważony Rozwój".

  https://www.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY

  Dlatego pan Mateusz jest bezcenny dla ,,jedynego prawdziwego kościółka z siedzibą w Rzymie". I tenże Rzym robi w drodze wyjątku odwrócony interes, z katolikiem Mateuszem. Przegrywa do niego dziesiątki milionów.

  https://live.staticflickr.com/1783/43227211432_b33176081b_b.jpg

  Inni katolicy czym prędzej powinni posłuchać Boga! On do nich, zwiedzionych, zwrócił się słowami:

  Nakaz ucieczki

  Ap18,4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
  i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
  6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
  i za jej czyny oddajcie podwójnie:
  w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1106


  Ja usłuchałem, ale bym mógł w ogóle usłyszeć głos Boga, musiałem się do tego wdrożyć z Biblią w ręku i trwało to lata. I nic w tym dziwnego, skoro indoktrynują nas od kołyski i od kołyski uczą stać w opozycji do Boga u boku faryzeuszy!
 • @Oracz 18:05:42
  ''Na sądzie zostaną...''
  //

  Dlaczego sądzisz ludzi?

  Czy nie wiesz co Zbawiciel mówi o tych, którzy jak ty, sądzą i potępiają innych i NIE odpuszczają innym?

  Przypomnę ci co Zbawiciel mówi o takich:

  '37 NIE sądźcie, A NIE będziecie sądzeni; NIE potępiajcie, A NIE będziecie potępieni; ODPUSZCZAJCIE, A będzie wam odpuszczone.'' (Łuk.6:37, podobnie Mat.7:1,2)

  Nawróć się-zwróć się- do Zbawiciela-Dawcy życia i z wiarą czekaj, aż Go poznasz, bo znanie Go jest życiem:

  ''3 A to jest życie wieczne: aby ZNALI Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa'' (Jan.17:3)
 • @Bara-bar 23:36:49
  Swoim winowajcom rzeczywiście Bóg (ustami Chrystusa) kazał mi wybaczać!
  Ja dokładnie znam swoich winowajców i staram się ze wszystkich sił, może nie tyle wybaczyć im, bo są bardzo butni i o wybaczenie mnie prosić nie będą, lecz w tej sytuacji ja im nie życzę tego, co oni życzą mnie i nie robię im tego, co oni robią mnie.

  Zatraciłbym się próbując się odegrać. Musiałbym stać się takim samym jak oni, albo bardzo do nich podobnym.
 • Nawróceni
  Witam. Nawrócony, na zawsze nawrócony – tak mógł o sobie powiedzieć apostoł Paweł. Takiego powołania, takiego wybrania, takiego dotknięcia ręką Boga nie dostąpił nikt, dlatego mógł wyrazić przekonanie o sobie, i o takich jak on wybranych, słowami z Rzym. 8:38,39. To o takich owcach Pan Jezus Chrystus mówił - ''NIKT NIE WYRWIE ICH Z MOJEJ RĘKI'', takie owce rzeczywiście nie mogą odpaść. Do nich Bóg mówi w szczególny sposób – w tobie synu, Duch mój płonie, na dłoni mojej jest dusza twoja. W sercach tych ludzi nie migocze ledwie, jakaś tam iskierka Ducha, ale płomień, którego nie mogą opanować, płomień, który wręcz przymusza ich do dzieła Bożego.
  W Liście do Hebrajczyków 6:4-6, NP , nie jest napisane – „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych – którzy raz zostali oświeceni … odpadli … .” Tam jest napisane - „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych – którzy raz zostali oświeceni … Gdy odpadli … .”, lub jak cytujesz, „ a [jednak] odpadli”. Początkowa część tej wypowiedzi - „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych –” koresponduje ze zwrotem, „odnowić ku nawróceniu”. Dlaczego ? „ Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.'' Podobnie mówi w Hebr. 10:26, 27, 29-31. „Znieważyć Ducha łaski” (w. 29) mogą ci, którzy tego Ducha mają. Kto go nie ma, znieważyć go nie ma jak, nie ma między nimi żadnej relacji. Pan Jezus mówiąc o czasach ostatnich odniósł się do proroctwa Daniela, a Daniel w 11:33-35 mówi, że „Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, … .” Jeżeli ktoś czuje takie powołanie i takie wybranie jak apostoł Paweł, wtedy - ''NIKT NIE WYRWIE ICH Z MOJEJ RĘKI''
  Natomiast, co do pytań, cyt. - „1. że gdyby było możliwe, by nawróceni odpadali, TO CZYM wtedy Królestwo Boże będzie różniło się od tego co mamy na ziemi? 2. dlaczego NIE ma mowy w Biblii o tym, że ludzie będący w Królestwie niebieskim będą odpadali?” - Królestwo Boże różni się od tego na ziemi tym, że w Królestwie Bożym nie ma / nie będzie tych, którzy odpadną, bo się do niego nie dostaną. A skoro się do niego nie dostaną i ich tam nie będzie, dlatego w Biblii nie ma o tym mowy. Mojżesz, ten fizyczny Mojżesz, był nie tylko powołany, ale i wybrany, a czy dostał się do fizycznego Królestwa Bożego, jakim była Ziemia Obiecana ? Odpadł przed wejściem Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej. Dlaczego się nie dostał ? Odpadanie nawet oświeconych, itd., następuje przed nastaniem Królestwa Bożego, ponieważ nic nieczystego tam się nie dostanie.
  Pozdrawiam.
 • @Markos 04:27:23
  Piszesz brednie! bo piszesz o różnych nawróceniach!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930